Archiwa tagu: BOŚ

Domy maklerskie na Towarowej Giełdzie Energii

Dzięki nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 9 sierpnia br. i zmianie ustawy o akcyzie, wszystkie domy maklerskie mogą zostać członkami Towarowej Giełdy Energii i reprezentować swoich klientów na Rynku Dnia Następnego (RDN) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT). Pierwszymi członkami RDN i RTT są domy maklerskie BOŚ i NOBLE Securities.

Kredyt walutowy z wkładem własnym?

Kredyt walutowy jest jedną z form bardzo popularnego ostatnio wśród wielu ludzi, szczególnie młodych, kredytu hipotecznego, którego istota w ogólności polega na tym, iż wartość kredytu w momencie podpisania umowy z bankiem przeliczana jest na walutę obcą według bieżącego kursu. Spłaty zaś dokonywane są w walucie krajowej po odpowiednim przeliczeniu.

Przenoszenie kont – miało być lepiej, jest gorzej

Po co rekomendacja, która nie wnosi nic nowego, a jedynie utrudnia? Chyba tylko Związek Banków Polskich zna odpowiedź na to pytanie. W grudniu wydał rekomendację, która miała pomóc w przenoszeniu kont bankowych. To były plany. A jak wygląda rzeczywistość? Postanowiliśmy sprawdzić sami.

IKE w DM BOŚ

Dom Maklerski BOŚ, jeden z najdłużej działających na polskim rynku Brokerów, umożliwił klientom otwieranie rachunków oszczędnościowych indywidualnych kont emerytalnych. Tym samym klienci Biura zyskali możliwość oszczędzania i inwestowania w ramach III filaru systemu emerytalnego bez konieczności płacenia podatków od zysków kapitałowych.