Przejdź do treści

Borys Stokalski

Infovide-Matrix: zmiany w zarządzie spółki

Jacek Królik, jeden ze współzałożycieli i głównych udziałowców Infovide-Matrix, wieloletni wiceprezes spółki, złożył rezygnację z funkcji w zarządzie spółki z dniem 12 stycznia 2012 i będzie ubiegał się o powołanie do Rady Nadzorczej Infovide-Matrix. Pozostaje jednym z głównych udziałowców spółki i zamierza nadal aktywnie działać na rzecz wzrostu wartości spółki. Zmiana jest związana z zakończeniem procesu transformacji Infovide-Matrix.

Czytaj dalej »Infovide-Matrix: zmiany w zarządzie spółki

Zmiany w zarządzie Infovide-Matrix SA

Z początkiem roku 2012 stanowisko prezesa zarządu Infovide-Matrix SA obejmie Borys Stokalski, współzałożyciel i jeden z głównych udziałowców spółki, prezes zarządu Infovide w latach 1997-2006, obecnie wiceprezes. Jan Maciejewicz – aktualnie prezes, złożył rezygnację z funkcji  w zarządzie Infovide-Matrix z dniem 31 grudnia 2011 i zamierza kontynuować pracę na rzecz spółki jako członek rady nadzorczej. Nowa struktura władz związana jest z zakończeniem procesu transformacji Infovide-Matrix.

Czytaj dalej »Zmiany w zarządzie Infovide-Matrix SA

Potrzebne strategiczne myślenie na linii biznes – IT

Ponad 20 proc. banków nie posiada strategii biznesowej, która mogłaby służyć jako podstawa do tworzenia strategii IT. Zaledwie 15 proc. badanych banków może dziś pochwalić się wykorzystaniem narzędzi umożliwiających kontrolę i nadzór realizacji celów strategicznych. Organizacje skupione na „tu i teraz” działalności operacyjnej, nie są w stanie skutecznie realizować cyklu zmian. Tak brzmią główne wnioski raportu z badania przygotowanego przez Infovide-Matrix SA we współpracy z miesięcznikiem BANK pod patronatem Związku Banków Polskich i Forum Technologii Bankowych. 

Czytaj dalej »Potrzebne strategiczne myślenie na linii biznes – IT

Wyniki Infovide-Matrix po I półroczu 2010 roku

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług konsultingowych i rozwiązań IT, osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 3,0 mln zł. Skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej wyniósł 783 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 87,9 mln zł. Wyniki pierwszego półrocza 2010 są konsekwencją przede wszystkim słabszej koniunktury rynkowej najsilniej odczuwanej przez spółkę w końcówce ubiegłego oraz na początku obecnego roku, w szczególności w sektorze telekomunikacyjnym. Wyniki drugiego kwartału 2010 są lepsze w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy br. Dobre wyniki osiągnęły spółki Grupy Kapitałowej. Infovide-Matrix S.A. konsekwentnie realizuje swoją strategię konsolidacji rynku usług oraz budowy silnej pozycji w energetyce, inwestując w marcu 2010 w spółkę Utilis IT. Obecnie Infovide-Matrix, pod kierunkiem powołanego 1 czerwca prezesa Jana Maciejewicza, finalizuje prace nad nową wieloletnią strategią.

Czytaj dalej »Wyniki Infovide-Matrix po I półroczu 2010 roku

Jan Maciejewicz nowym Prezesem Zarządu Infovide-Matrix SA

1 czerwca rolę Prezesa Zarządu Infovide-Matrix SA podejmie jeden z czołowych polskich menedżerów – dr Jan Maciejewicz, współtwórca i wieloletni szef polskich oddziałów firm Deloitte&Touche oraz A.T. Kerney, wiceprezes PKN Orlen. Funkcję Wiceprezesów Zarządu Infovide-Matrix pełnić będą w dalszym ciągu Jacek Królik i Borys Stokalski.

Czytaj dalej »Jan Maciejewicz nowym Prezesem Zarządu Infovide-Matrix SA