Przejdź do treści

Bogusz Kruszyński

Sprzedaż i marża rosną zgodnie z planem

Grupa Kapitałowa Redan wstępnie podsumowała wyniki za I kwartał 2010 roku, w którym sprzedaż wzrosła o 8% i wyniosła ponad 66 mln zł. Natomiast wolumen marży handlowej był o 12% wyższy niż w I kwartale poprzedniego roku. Osiągnięte wyniki sprzedaży, a przede wszystkim marży, utwierdzają Zarząd Redan w przekonaniu, że prognozy na 2010 rok zostaną zrealizowane.

Czytaj dalej »Sprzedaż i marża rosną zgodnie z planem