Bogusław Śliwczyński

Sukces absolwenta WSL

Pracę w warszawskiej firmie Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. rozpoczął na stanowisku handlowca stacjonarnego. Odbierał telefony, przygotowywał oferty, zlecenia na produkcję, zajmował się kompleksową obsługą firm. Robert Kazancew, absolwent studiów podyplomowych logistyki, jest doskonałym przykładem na to, jak Wyższa Szkoła Logistyki pomaga w osiągnięciu zawodowego sukcesu. Po obronie dyplomu z zarządzania magazynu i zarządzania zapasami, kierownictwo firmy mianowało go Szefem Działu Logistyki.

Czytaj dalej »Sukces absolwenta WSL