Bogdan Zacharski

Placówki służby zdrowia w perspektywie europejskich norm medycznych

Partnerzy prywatni mogą pomóc w modernizacji publicznych i niepublicznych placówek medycznych, które zgodnie z wytycznymi unijnymi powinny zostać zmodernizowane przed końcem 2012 roku.  Dyskusje o przyszłości służby zdrowia i modelach świadczenia usług medycznych przez podmioty publiczne trwają nieprzerwanie. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że infrastruktura placówek opieki zdrowotnej wymaga gruntownej modernizacji. Jednak ze względu na stan finansów, w tym zadłużenie szpitali, szanse na nowe inwestycje są mocno ograniczone. Czytaj więcej »Placówki służby zdrowia w perspektywie europejskich norm medycznych