BGK

PARP zawarła umowę z BGK na kwotę 98 mln złotych

W wyniku umowy, zawartej pomiędzy Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) zostanie przekazana do BGK kwota 98 mln złotych pochodząca ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację celu działania I.2, jakim jest zwiększenie dostępności MSP do zewnętrznych źródeł finansowania.

Czytaj więcej »PARP zawarła umowę z BGK na kwotę 98 mln złotych

Budowa lokali socjalnych, noclegowni i mieszkań chronionych

Częste pożary mieszkań socjalnych i fatalny stan techniczny budynków coraz częściej zmuszają samorządy do budowy nowych mieszkań. Istnieje również duża potrzeba budowania mieszkań chronionych. Są one formą pomocy, z której mogą skorzystać pod okiem specjalistów osoby pełnoletnie opuszczające rodzinę zastępczą czy placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, albo zakład poprawczy.

Czytaj więcej »Budowa lokali socjalnych, noclegowni i mieszkań chronionych

Raport Money.pl: Kredyty z dopłatami to hit – pieniędzy może zabraknąć już w czerwcu

Tylko w styczniu i lutym Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wsparcia do kredytów o łącznej wartości ponad 300 mln zł. To niecałe 15 proc. puli przewidzianej na ten rok.- Planujemy udzielenie ok. 17 tys. kredytów za ok. 2,2 mld zł – mówi Money.pl Ewa Balicka-Sawiak, rzeczniczka BGK.
Czytaj więcej »Raport Money.pl: Kredyty z dopłatami to hit – pieniędzy może zabraknąć już w czerwcu

Biznes potrzebuje gwarancji

Jednym z najbardziej dotkliwych dla przedsiębiorców skutków kryzysu finansowego jest utrudniony dostęp do kredytów. Zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej zaproponowane w rządowym Planie Stabilności i Rozwoju wzmocnienie roli BGK oraz zwiększenie wsparcia przedsiębiorców w zakresie poręczeń i gwarancji może być skutecznym sposobem rozwiązania tego problemu.
Czytaj więcej »Biznes potrzebuje gwarancji