Benedykt Peczko

Co charakteryzuje profesjonalnego trenera NLP

NLP – będące sztuką pomagania – oparte jest na poszanowaniu przekonań i wartości drugiej osoby, jej celów, indywidualności oraz dobra systemu, do którego należy (rodziny, grupy, zespołu itp.). Powszechnie przyjęte reguły udzielania profesjonalnej pomocy zobowiązują terapeutę, coacha czy trenera do zachowywania tak zwanej „ekologii zmiany” u osoby uczącej się metod NLP. Dopiero wtedy, gdy spełnia te kryteria, można go nazwać profesjonalnym.Czytaj więcej »Co charakteryzuje profesjonalnego trenera NLP

NLP to sztuka pomagania

NLP – neurolingwistyczne programowanie – jest metodą, która uczy jak zrozumieć samego siebie, udoskonalić swoje zachowania oraz jak skutecznie komunikować się z innymi. Jak każda metoda oddziaływań psychologicznych nie może być udostępniana osobom nieodpowiedzialnym. Trening NLP jest efektywny i wywołuje pozytywne rezultaty tylko w przypadku spełnienia określonych, szczegółowych warunków.Czytaj więcej »NLP to sztuka pomagania