Belysio

MCI ogłasza wyniki finansowe

MCI Management S.A. osiągnęła po czterech kwartałach 2008 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 22,1 mln PLN, zaś wartość skonsolidowanych aktywów MCI wzrosła do poziomu 303,4 mln PLN. W okresie ostatnich 10 lat średnia roczna stopa zwrotu netto (net IRR) z całego portfela zarządzanego przez MCI wyniosła 17,2%.
Czytaj więcej »MCI ogłasza wyniki finansowe

20% wzrost wartości aktywów MCI od początku 2008 roku

 

Po trzech kwartałach 2008 r. wartość aktywów MCI Management SA („MCI”) na poziomie skonsolidowanym wyniosła 284 mln zł i wzrosła od początku roku o 20%. Jednostkowy zysk netto MCI w tym okresie wyniósł 25,3 mln zł, zaś skonsolidowany  zysk netto 26,3 mln zł. Raport finansowy za III kwartał 2008 r. został opublikowany 12 listopada 2008 r. Czytaj więcej »20% wzrost wartości aktywów MCI od początku 2008 roku