Beata Iracka-Piskorz

1 Beata Iracka-Piskorz

Żeby aukcja była aukcją

plusWspółkorzystanie z infrastruktury oraz współkorzystanie z częstotliwości przez Orange i T-Mobile, w tym w ramach spółki Networks! to zdaniem Polkomtelu droga do utworzenia de facto monopolu na polskim rynku. Polkomtel zwrócił się zatem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by przeanalizował współpracę Orange i T-Mobile oraz ich wspólnej spółki Networks!

Czytaj więcej »Żeby aukcja była aukcją