Bartłomiej Sosna

Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8%

Po gwałtownym załamaniu na początku 2009 r., nastroje w branży budowlanej stopniowo się poprawiają. Firmy budowlane w ocenie sytuacji rynkowej oraz własnej kondycji są bardziej optymistyczne niż pół roku wcześniej. Dzięki intensywnej realizacji projektów inżynieryjnych, produkcja budowlano-montażowa w 2009 r. zanotuje co najmniej 5% wzrost, który w 2010 r. zwiększy się do ok. 8%.Czytaj więcej »Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8%

Słabsze perspektywy dla stali budowlanej w Polsce

W rezultacie spowolnienia w sektorze budowlanym, w 2009 r. na rynku stali dla budownictwa w Polsce nastąpi wyraźne wyhamowanie będące kontynuacją niekorzystnej koniunktury z końca 2008 r. Dodatkowo, problemy w branży motoryzacyjnej pogłębią złą sytuację w sektorze stalowym jako całości. Pewnej poprawy można się spodziewać nie wcześniej niż w połowie 2009 r.

Czytaj więcej »Słabsze perspektywy dla stali budowlanej w Polsce

Wolniejszy rozwój rynku pokryć dachowych w Polsce

Niższy wzrost gospodarczy, słabnące budownictwo mieszkaniowe oraz wolniejszy rozwój budownictwa niemieszkaniowego sprawią, że w najbliższych latach rynek pokryć dachowych w Polsce będzie się rozwijał znacznie wolniej niż dotychczas. Z kolei rosnąca podaż oraz wzrost konkurencji na rynku mogą przyczynić się do spadków cen pokryć dachowych.
Czytaj więcej »Wolniejszy rozwój rynku pokryć dachowych w Polsce