Bank Polskiej Spółdzielczości

Bank zwiększył zaangażowanie akcyjne w spółce Alterco

13 października br. spółka Alterco przekazała w formie raportu bieżącego informację o nabyciu, przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 125 000 akcji. Bank, od lipca br., sukcesywnie zwiększał swoje zaangażowanie w akcjonariacie Alterco S.A. Rezultatem tych działań jest posiadanie obecnie, przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 12,28% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Jest to kolejny znaczący inwestor kwalifikowany, który dostrzega potencjał rynkowy Alterco S.A.

Czytaj dalej »Bank zwiększył zaangażowanie akcyjne w spółce Alterco

Bank inwestuje w akcje Alterco S.A.

15 lipca br. Spółka Alterco – integrator rynku nieruchomości – otrzymała informację o nabyciu, w dniu 13 lipca, przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 38 760 akcji. Dzięki tej transakcji Bank przekroczył próg 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki Alterco. Jest to kolejny znaczącym inwestor kwalifikowany, który dostrzega potencjał rynkowy Spółki Alterco.

Czytaj dalej »Bank inwestuje w akcje Alterco S.A.