Bank Gospodarstwa Krajowego

Columbus Polska wygrał przetarg na wdrożenie systemu wspomagającego Centrum Gospodarki Własnej Banku Gospodarstwa Krajowego

Firma do końca roku wdroży i uruchomi system Microsoft Dynamics AX, opracuje szczegółowe założenia zarządzania procesami banku w zakresie Gospodarki Własnej i skojarzy je z istniejącymi funkcjonalnościami oprogramowania Microsoft Dynamics.

Czytaj więcej »Columbus Polska wygrał przetarg na wdrożenie systemu wspomagającego Centrum Gospodarki Własnej Banku Gospodarstwa Krajowego

Pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona roli banków rozwoju w gospodarce europejskiej

5 maja 2011r. w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbywa się pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona roli banków rozwoju (development banks) w europejskiej gospodarce. Organizatorem konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a współorganizatorem Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych (European Association of Public Banks – EAPB).

Czytaj więcej »Pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona roli banków rozwoju w gospodarce europejskiej

Remont domu z premią

Czy przy stale rosnących cenach energii można mniej płacić za ogrzewanie? Dzięki termomodernizacji jest to możliwe. W sfinansowaniu przedsięwzięcia pomaga premia termomodernizacyjna, która pokrywa nawet do 20% wartości kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji.Przypomnijmy, że termomodernizacja to szereg działań, których celem jest zmniejszenie energii wykorzystywanej w budynkach.Czytaj więcej »Remont domu z premią

PARP zawarła umowę z BGK na kwotę 98 mln złotych

W wyniku umowy, zawartej pomiędzy Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) zostanie przekazana do BGK kwota 98 mln złotych pochodząca ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację celu działania I.2, jakim jest zwiększenie dostępności MSP do zewnętrznych źródeł finansowania.

Czytaj więcej »PARP zawarła umowę z BGK na kwotę 98 mln złotych

Budowa lokali socjalnych, noclegowni i mieszkań chronionych

Częste pożary mieszkań socjalnych i fatalny stan techniczny budynków coraz częściej zmuszają samorządy do budowy nowych mieszkań. Istnieje również duża potrzeba budowania mieszkań chronionych. Są one formą pomocy, z której mogą skorzystać pod okiem specjalistów osoby pełnoletnie opuszczające rodzinę zastępczą czy placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, albo zakład poprawczy.

Czytaj więcej »Budowa lokali socjalnych, noclegowni i mieszkań chronionych