Atlanta

Bakalland SA przerywa negocjacje w sprawie przejęcia Atlanta SA

W nawiązaniu do informacji dotyczących zawarcia porozumienia pomiędzy Bakalland SA a Atlanta Poland SA w zakresie połączenia obu spółek, Zarząd Bakalland SA informuje, że negocjacje zostały przerwane a Strony nie doszły do porozumienia w sprawie parytetu wymiany akcji Atlanta Poland SA na akcje Bakalland SA. Jednocześnie Strony podjęły decyzję o  przerwaniu  działań mających doprowadzić do połączenia obu Spółek.
Czytaj więcej »Bakalland SA przerywa negocjacje w sprawie przejęcia Atlanta SA