Przejdź do treści

Artur Kawa

Emperia – rekordowa dywidenda za 2010 rok

Akcjonariusze Emperia Holding – podczas WZA w dniu 29 czerwca 2011 roku – podjęli decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2010 w wysokości 2,63 zł na akcję spółki. Łącznie spółka przeznaczy na ten cel 40% zysku skonsolidowanego netto. Na dywidendę zostanie przeznaczone 39,2 mln złotych. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 25 sierpnia 2011, a jej wypłata nastąpi dnia 9 września 2011.

Czytaj dalej »Emperia – rekordowa dywidenda za 2010 rok

Emperia dynamicznie rozwija sieć Stokrotek

Grupa Handlowa Emperia dynamicznie rozwija dywizję Supermarketów, w której skład wchodzą sklepy Stokrotka i Delima. W dniu 13 listopada otwarto kolejny sklep pod szyldem Stokrotka w Lublinie. Jest to już 38 placówka tej sieci w województwie lubelskim i 177 sklep w kraju. W ciągu ostatnich 2 miesięcy rozpoczęły działalność w sumie 4 sklepy tej sieci: w Bydgoszczy, Chełmie, Chełmnie i Lublinie.

Czytaj dalej »Emperia dynamicznie rozwija sieć Stokrotek

Emperia przejmuje sieć drogerii Koliber

Grupa Dystrybucyjna Tradis – należąca do Grupy Handlowej Emperia – zrealizowała zakup 100% udziałów franczyzowej sieci drogerii Koliber, działającej na terenie południowo-zachodniej Polski. Dotychczas Grupa Tradis działała w tym segmencie FMCG głównie jako dystrybutor towarów chemiczno-kosmetycznych. Spółka planuje intensywny rozwój organiczny sieci Koliber oraz kolejne przejęcia zarówno na rynku drogerii, jak i sieci spożywczych. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Czytaj dalej »Emperia przejmuje sieć drogerii Koliber

Emperia – ma pełne poparcie akcjonariuszy

W dniu 13 października 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. na mocy podjętej uchwały upoważniło spółkę do skupu akcji własnych – do 25% kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą 500 mln złotych. Akcjonariusze – zdecydowaną większością głosów – wyrazili także zgodę na podwyższenie kapitału docelowego Emperia Holding o maksymalnie 1.511.516 akcji. W Zgromadzeniu uczestniczyła rekordowa liczba akcjonariuszy reprezentujących ponad 13 mln akcji czyli blisko 87% głosów.

Czytaj dalej »Emperia – ma pełne poparcie akcjonariuszy

Emperia – nowa strategia Grupy

Wydzielenie trzech niezależnych dywizji biznesowych – dystrybucja, supermarkety i nieruchomości, upublicznienie dywizji dystrybucyjnej i detalicznej, prognozy finansowe oraz wyższa dywidenda. To podstawowe założenia nowej strategii zaprezentowanej przez Emperię Holding – jedną z największych polskich grup handlowych prowadzących dystrybucję oraz detaliczną sprzedaż artykułów FMCG. Dzięki niej wycena spółki osiągnie poziom odzwierciedlający jej faktyczną wartość, szacowaną przez zarząd na 2,1 do 2,3 mld zł.

Czytaj dalej »Emperia – nowa strategia Grupy

Emperia – skup akcji i nowa emisja

Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. podjęła wczoraj dwie – istotne dla rozwoju Grupy – uchwały. Pierwszą upoważniła spółkę do skupu akcji własnych – do 20% kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą wysokości utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł. Drugą wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez wyemitowanie do 755.758 nowych akcji bez prawa poboru.

Czytaj dalej »Emperia – skup akcji i nowa emisja