Arkadiusz Miszuk

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – wyniki finansowe za 2009 rok

Znacznie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniki finansowe (EBITDA, zysk na działalności operacyjnej i przychody bez tranzytu), rosnąca baza klientów – głównie w obszarze cyfrowej telewizji, unijne dofinansowanie największego w Polsce projektu budowy infrastruktury światłowodowej wprost do domów klientów (PON), akwizycja Nyskiej Sieci Informatycznej – pozwalają pozytywnie ocenić ubiegły rok w Grupie Kapitałowej Telefonii DIALOG. Czytaj więcej »Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – wyniki finansowe za 2009 rok

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – wyniki finansowe III kwartał 2009

Znacznie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniki finansowe: zysk netto i na działalności operacyjnej, znacząca poprawa wyniku EBITDA i poziomu przychodów bez tranzytu – to skutek wzrostu efektywności całej Grupy Kapitałowej Telefonii DIALOG i konsekwentnie prowadzonej polityki optymalizacji kosztów.Czytaj więcej »Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – wyniki finansowe III kwartał 2009