Archiwa tagu: Arkadiusz Miszuk

DIALOG przy unijnym wsparciu zrealizuje kolejny duży projekt inwestycyjny w Łodzi

Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Telefonii DIALOG S.A. w województwie łódzkim”. Przedsięwzięcie zajęło pierwsze miejsce w konkursie wniosków o dotację „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

DIALOG otrzymał nagrodę za pasywne sieci optyczne PON

Telefonia DIALOG otrzymała specjalne wyróżnienie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji (SIT) przyznane operatorowi jako liderowi we wdrażaniu innowacyjnej technologii pasywnej sieci optycznej PON na polskim rynku. Dyplom został wręczony wczoraj podczas Gali wieńczącej 14. Międzynarodowe Sympozjum Strategii i Planowania Sieci Telekomunikacyjnych NETWORKS 2010.

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – wyniki za I półrocze 2010 rok

Znacznie lepsze niż w I półroczu ubiegłego roku wyniki finansowe (przede wszystkim zysk netto oraz wynik na działalności operacyjnej), dynamiczny przyrost klientów głównie w obszarze telefonii komórkowej i cyfrowej telewizji jako efekt konsekwentnie prowadzonej polityki lojalizacji bazy klientów i zmniejszania wskaźnika odejść, a także nacisk na rozwój innowacyjnych, unikatowych na polską skalę technologii i usług, wyznaczają pozycję Grupy Kapitałowej Telefonii DIALOG na rynku telekomunikacyjnym.

Laur Infotela dla DIALOGmedia

DIALOGmedia – multimedialne centrum rozrywki zawierające pakiet czterech usług Telefonii DIALOG: telewizję cyfrową, wypożyczalnię filmów (VoD), internet i telefon stacjonarny – zdobyło Laur Infotela 2009. Nagrodę przyznano w kategorii głównej – „Usługi”.