Arkadiusz Lew-Kiedrowski

Firma Sygnity wdrożyła u siebie usługę chmurową Microsoft Office 365

Spółka Sygnity wdrożyła u siebie i jednocześnie rozpoczęła sprzedaż rozwiązania Microsoft Office 365, poszerzając tym samym ofertę firmy o usługi doradcze w obszarze wdrożeń cloud. Nowa oferta będzie skierowana do klientów z trzech kluczowych dla spółki sektorów: bankowo-finansowego, publicznego oraz utilities.

Czytaj więcej »Firma Sygnity wdrożyła u siebie usługę chmurową Microsoft Office 365

PB Polsoft łączy się z Sygnity – kolejna konsolidacja w ramach Grupy

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy zarejestrował 31 maja 2011 roku połączenie spółek Sygnity S.A. oraz PB Polsoft. W wyniku konsolidacji rozwiązania dotychczas oferowane przez PB Polsoft włączone zostaną do oferty pionu Bankowo-Finansowego Sygnity. Dyrektorem tego Pionu pozostanie dotychczasowy Prezes PB Polsoft, Robert Hegmit. To czwarta spółka włączona w ciągu kilkunastu miesięcy do Sygnity w ramach procesu konsolidacji (Aram, Winuel, Sygnity Technology, PB Polsoft).

Czytaj więcej »PB Polsoft łączy się z Sygnity – kolejna konsolidacja w ramach Grupy

Sygnity rozszerza projekt Syriusz dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Sygnity podpisała aneksy do umów z dnia 22 stycznia oraz 16 grudnia 2009 roku z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie (jednostka powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej), które ułatwią Powiatowym Urzędom Pracy wykonywanie swoich statutowych zadań. Dzięki rozszerzeniu projektu dostęp do oprogramowania będzie miała większa grupa urzędników obsługujących osoby bezrobotne oraz zwiększy się liczba urzędów korzystających z oprogramowania SyriuszStd poprzez łącza internetowe (usługa SaaS). Łączna wartość aneksów to 13.827 mln złotych brutto.

Czytaj więcej »Sygnity rozszerza projekt Syriusz dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Rozwiązania Sygnity wspierały Powszechny Spis Rolny 2010

31 października 2010 zakończył się Powszechny Spis Rolny 2010, który objął ponad 2 miliony gospodarstw rolnych. Partnerem technologicznym GUS przy przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego 2010 była spółka Sygnity S.A W ciągu dwóch miesięcy spisu ponad 12 tysięcy rachmistrzów przeprowadziło ankiety spisowe w 2.479 gminach w 16 województwach.

Czytaj więcej »Rozwiązania Sygnity wspierały Powszechny Spis Rolny 2010