Ariba

1 Ariba

SAP sfinalizował przejęcie firmy Ariba

Firma SAP AG ogłosiła zakończenie procesu przejęcia firmy Ariba Inc. (NASDAQ: ARBA). Wszystkie wyemitowane akcje firmy Ariba (poza będącymi w posiadaniu akcjonariuszy, który skorzystali z prawa do wyceny zgodnie z prawem stanu Delaware) zostały przekształcone w prawa do pobrania gotówki w wysokości 45,00 USD za akcję, przed oprocentowaniem i należnym podatkiem u źródła. Ariba powiadomiła giełdę NASDAQ o sfinalizowaniu operacji przejęcia i oczekuje, że obrót jej akcjami zwykłymi zostanie zawieszony do czasu ich wycofania z obrotu giełdowego.

Czytaj więcej »SAP sfinalizował przejęcie firmy Ariba