Archeton

120 tysięcy sprzedanych projektów domów – Gala 20-lecia firmy projektowej Archeton

W tym roku firma projektowa Archeton, jedna z pierwszych prywatnych pracowni architektonicznych w naszym kraju, wyspecjalizowana w gotowych projektach domów jednorodzinnych, obchodzi 20-lecie działalności na polskim rynku. Z tej okazji w dniu 10 czerwca 2011 r. odbędzie się uroczysta Gala w biurowcu ARCHETURA, w Krakowie przy ul. Cystersów 9, zaprojektowanym i zrealizowanym przez Archeton. Wydarzenie, jednocześnie oficjalnie zainauguruje otwarcie nowej siedziby.

Czytaj więcej »120 tysięcy sprzedanych projektów domów – Gala 20-lecia firmy projektowej Archeton

Osiedla domów ogrzewane ze źródeł energii odnawialnej

Przy realizacji inwestycji deweloperskich ważnym czynnikiem będzie pozyskanie energii dla osiedla z odnawialnych źródeł energii. To na deweloperze będzie spoczywało zapewnienie indywidualnego źródła ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii (OZE) lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej korzystającej z ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Czytaj więcej »Osiedla domów ogrzewane ze źródeł energii odnawialnej

E-budowa domu

Komunikacja z organami państwowymi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stopniowo staje się coraz bardziej dostępna. Niebawem wiele formalności związanych z budową domu również będzie można załatwić przez internet.

Czytaj więcej »E-budowa domu

Budowa domów z prefabrykatów, czyli „Dom na miarę”

Ostatnio w cenach materiałów budowlanych można zauważyć niewielkie, kilkuprocentowe spadki. O ile zjawisko to nie ma jednolitego charakteru, a ruchy cen są bardzo dynamiczne, w październiku w porównaniu do września odnotowano nieznaczny wzrost cen suchej zabudowy, izolacji wodochronnych, narzędzi i sprzętu budowlanego podczas dość znacznego spadku cen silikatów, materiałów ściennych ceramicznych, gazobetonów, izolacji termicznych i chemii budowlanej.

Czytaj więcej »Budowa domów z prefabrykatów, czyli „Dom na miarę”

Archetura – krakowski biurowiec klasy A

Budynki będące siedzibami firm są często ich pierwszą wizytówką. Nierzadko świadczą o statusie przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku. Ich wygląd nabiera szczególnego znaczenia, między innymi w przypadku pracowni architektonicznych. Wówczas, wystarczy często rzut oka na bryłę budynku, by ocenić charakter i styl pracowni, z którą będziemy mieć do czynienia. A jakie świadectwo wystawia krakowskiej pracowni Archeton jej nowa siedziba Archetura?

Czytaj więcej »Archetura – krakowski biurowiec klasy A

„Wolność Tomku w swoim domku” – nowy kodeks budowlany?

Jednymi z głównych barier działalności inwestycyjnej w Polsce jest szereg, nierzadko niespójnych przepisów prawnych, rozsianych w ustawach i rozporządzeniach i nieefektywny proces legislacyjny.  W efekcie obecne prawo budowlane przytłacza inwestorów biurokracją i brakiem stabilności. Jedną z odpowiedzi na taki stan rzeczy jest pomysł naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stworzenia jednego aktu prawnego, kodeksu budowlanego, regulującego najważniejsze i najpotrzebniejsze rozwiązania, które mają przede wszystkim ułatwić i przyśpieszyć procesy inwestycyjne.

Czytaj więcej »„Wolność Tomku w swoim domku” – nowy kodeks budowlany?

Single z „Rodziną na swoim”

Rządowy program wsparcia finansowego „Rodzina na swoim” funkcjonuje w Polsce od 2007 roku, kiedy to zaczęto realizować postanowienia ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Program „Rodzina na swoim” cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Nie mniej jednak od pewnego czasu postulowano udostępnienie programu również dla osób nie pozostających w związkach małżeńskich co budziło pewne kontrowersje.

Czytaj więcej »Single z „Rodziną na swoim”

Energetyczna polityka cenowa

W Polsce ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych regulowane są przez Urząd Regulacji Energetyki, który ustala aktualne poziomy taryf na podstawie wniosków taryfowych, przesyłanych do urzędu przez firmy zajmujące się sprzedażą i dystrybucją energii. Instytucja ta czuwa nad odpowiednim poziomem cen dla odbiorców końcowych, co jednak oznacza, że musi brać pod uwagę również interes ekonomiczny firm energetycznych, które jak każde inne, nie są odporne na wahania polskiej i światowej gospodarki.

Czytaj więcej »Energetyczna polityka cenowa