API 3.0

FreecoNet rozbudowuje usługi dodane i dostosowuje API do standardu XML-RPC

Nagrywanie połączeń i inne nowości we FreecoNet. FreecoNet – jeden z najpopularniejszych usługodawców telefonii internetowej w Polsce – wzbogacił swoją platformę o nową usługę „Rejestrator rozmów” i wprowadził szereg innych usprawnień. Obejmują one m.in. tzw. uprawnienia, czyli podział ról na użytkowników zwykłych i administracyjnych w panelu klienckim, dostosowanie API do standardu XML-RPC, zmianę w architekturze systemu usług dodanych, a także czytelniejsze billingi. Czytaj więcej »FreecoNet rozbudowuje usługi dodane i dostosowuje API do standardu XML-RPC