Anna Suszyńska

W kwietniu inwestorzy indywidualni przeznaczyli na obligacje detaliczne 160,6 mln PLN

Kwietniowe wyniki sprzedaży obligacji detalicznych wskazują, że dwuletnie papiery skarbowe wciąż pozostają najbardziej preferowaną formą inwestycji. Spośród 1 606 tys. obligacji detalicznych kupionych w ubiegłym miesiącu, większość (942 tys. szt.) stanowiły popularne „dwulatki”, których łączna wartość sprzedaży wyniosła 94,13 mln PLN. Jako drugie w kolejności uplasowały się obligacje dziesięcioletnie, które kupiono za 38,56 mln PLN.  

Czytaj dalej »W kwietniu inwestorzy indywidualni przeznaczyli na obligacje detaliczne 160,6 mln PLN

Znaczący wzrost zainteresowania obligacjami detalicznymi w lutym 2011 r.

Wzrost oprocentowania wszystkich rodzajów obligacji detalicznych Skarbu Państwa, przyniósł w lutym wyraźny efekt w postaci znaczącego wzrostu zainteresowania tą formą lokowania kapitału. Inwestorzy indywidualni, do których kierowane są detaliczne papiery skarbowe, wydali na nie w ubiegłym miesiącu ponad 256 mln złotych. Było to o 133 proc. więcej niż w styczniu bieżącego roku, gdy obowiązywało jeszcze poprzednie – niższe – oprocentowanie.

Czytaj dalej »Znaczący wzrost zainteresowania obligacjami detalicznymi w lutym 2011 r.

Blisko 146 mln złotych wydali w grudniu 2010 inwestorzy indywidualni kupując obligacje detaliczne Skarbu Państwa

W grudniu 2010 największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się obligacje dwuletnie, których sprzedano 951 659 sztuk. Większy popyt, w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w przypadku obligacji dziesięcioletnich – 279 929 sztuk tych papierów Skarbu Państwa trafiło w ręce indywidualnych inwestorów. Wszystkie rodzaje obligacji detalicznych sprzedano w grudniu 2010 r. za łączną sumę 145 971 185,4 PLN. Łącznie w 2010 r. kupiono 23 777 606 sztuk obligacji detalicznych, z czego większość (55,66 proc.) stanowiły obligacje dwuletnie.

Czytaj dalej »Blisko 146 mln złotych wydali w grudniu 2010 inwestorzy indywidualni kupując obligacje detaliczne Skarbu Państwa

Gwarantowane do 5,25 proc. rocznego zysku z obligacjami detalicznymi Skarbu Państwa

Ministerstwo Finansów podało szczegóły najbliższej, styczniowej emisji obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Inwestorzy Indywidualni będą mogli wybrać tradycyjnie pomiędzy czterema rodzajami pierwszorzędnych papierów skarbowych, których oprocentowanie waha się między 3,85 proc. a 5,25 proc. w pierwszym roku odsetkowym.

Czytaj dalej »Gwarantowane do 5,25 proc. rocznego zysku z obligacjami detalicznymi Skarbu Państwa

Zysk nawet do 5,25% rocznie – październikowa oferta obligacji detalicznych Skarbu Państwa

Ministerstwo Finansów podało do wiadomości publicznej ofertę październikowej emisji obligacji skarbowych. Emitent utrzymał na niezmienionym poziomie dotychczasowe oprocentowanie papierów dłużnych. Inwestorzy mogą wybrać między dwuletnim, a dziesięcioletnim okresem inwestycyjnym i oprocentowaniem 3,79%, a 5,25% w skali roku.

Czytaj dalej »Zysk nawet do 5,25% rocznie – październikowa oferta obligacji detalicznych Skarbu Państwa

Polaku oszczędzaj

W krajach zachodniej Europy czy Ameryki jest silnie zakorzeniona kultura inwestycji i oszczędzania. Myśląc o bezpiecznej przyszłości zaczyna się ją realizować już od najmłodszych lat. W Polsce natomiast badania pokazują wyraźnie, że niestety nie lubimy oszczędzać. Polacy w większości nie zabezpieczają się na jesień życia, nie planują też wydatków na najbliższe lata. Czytaj dalej »Polaku oszczędzaj

Dwulatki na celowniku inwestorów

Na wysokim poziomie utrzymuje się zainteresowanie inwestorów dwuletnimi obligacjami skarbowymi. Maj jest drugim miesiącem z rzędu, w którym dwuletnie papiery dłużne cieszą się największym zainteresowaniem wśród proponowanych papierów dłużnych. Wysoką sprzedaż zanotowały również trzyletnie obligacje w pierwszym miesiącu sprzedaży nowej emisji, osiągając najwyższy od 3 miesięcy poziom.

Czytaj dalej »Dwulatki na celowniku inwestorów