Anna Macina

E-budowa domu

Komunikacja z organami państwowymi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stopniowo staje się coraz bardziej dostępna. Niebawem wiele formalności związanych z budową domu również będzie można załatwić przez internet.

Czytaj dalej »E-budowa domu

„Wolność Tomku w swoim domku” – nowy kodeks budowlany?

Jednymi z głównych barier działalności inwestycyjnej w Polsce jest szereg, nierzadko niespójnych przepisów prawnych, rozsianych w ustawach i rozporządzeniach i nieefektywny proces legislacyjny.  W efekcie obecne prawo budowlane przytłacza inwestorów biurokracją i brakiem stabilności. Jedną z odpowiedzi na taki stan rzeczy jest pomysł naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stworzenia jednego aktu prawnego, kodeksu budowlanego, regulującego najważniejsze i najpotrzebniejsze rozwiązania, które mają przede wszystkim ułatwić i przyśpieszyć procesy inwestycyjne.

Czytaj dalej »„Wolność Tomku w swoim domku” – nowy kodeks budowlany?

Single z „Rodziną na swoim”

Rządowy program wsparcia finansowego „Rodzina na swoim” funkcjonuje w Polsce od 2007 roku, kiedy to zaczęto realizować postanowienia ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Program „Rodzina na swoim” cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Nie mniej jednak od pewnego czasu postulowano udostępnienie programu również dla osób nie pozostających w związkach małżeńskich co budziło pewne kontrowersje.

Czytaj dalej »Single z „Rodziną na swoim”

Wiatrołapy bez decyzji

Obecnie trwają wstępne prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mające na celu rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych na realizację, których nie będzie wymagane ustalenie lokalizacji inwestycji oraz decyzja o warunkach zabudowy. Jest to inicjatywa mająca na celu uproszczenie procedury zdobywania zgody na realizację drobnych inwestycji.

Czytaj dalej »Wiatrołapy bez decyzji

Eurokody w projektach budowlanych

Podstawą wykonania każdego projektu budowlanego budynku powinny być normy podające zasady projektowania i wykonania konstrukcji oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym. Źródłem informacji o normach stosowanych obowiązkowo jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawiera ono szczegółową listę przede wszystkim Polskich Norm, mających znaczenie dla poprawności wykonania projektu budowlanego w świetle przepisów polskiego prawa budowlanego.

Czytaj dalej »Eurokody w projektach budowlanych