Andrzej Arendarski

III edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorców

18 października 2012 r. 751 przedsiębiorców reprezentujących wszystkie kraje Unii Europejskiej (oraz 19 krajów spoza UE) weźmie udział w trzeciej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw (EPE), wydarzenia organizowanego cyklicznie w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorcom, umożliwiając im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz głosowanie – na wzór parlamentarnego – nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu.

Czytaj więcej »III edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorców

Polsko-Amerykański Instytut Nowych Inicjatyw wesprze młode start-upy

Wspieranie powstawania nowych, innowacyjnych firm oraz zapewnienie polskim przedsiębiorcom możliwości poznania modeli biznesowych funkcjonujących w USA – to główne cele Polsko-Amerykańskiego Instytutu Nowych Inicjatyw. List intencyjny w sprawie powołania Instytutu podpisali 9 stycznia br.: Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Eva Blaisdell, założycielka Angel Mobile.

Czytaj więcej »Polsko-Amerykański Instytut Nowych Inicjatyw wesprze młode start-upy

Premier naprawia legislacyjny kiks

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej z zadowoleniem przyjęło deklarację premiera Donalda Tuska dotyczącą usunięcia z nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zapisów, które zdaniem KIG, mogą negatywnie odbić się na działalności setek tysięcy polskich przedsiębiorców aktywnych w Internecie. Premier zapowiedział powrót do debaty na ten temat. 

Czytaj więcej »Premier naprawia legislacyjny kiks

Europarlament po raz drugi w rękach przedsiębiorców

Pięćdziesięciu jeden polskich przedsiębiorców weźmie udział w drugiej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw, która odbędzie się 14 października br. w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wraz z przedstawicielami firm z całej Europy będą debatować oraz głosować nad problemami najważniejszymi dla europejskiego biznesu. Swój udział w obradach dotychczas zapowiedzieli m.in. Herman Van Rompuy – Przewodniczący Rady Europejskiej, Antonio Tajani –  wiceprzewodniczący KE oraz Karel De Gucht – Komisarz ds. Handlu.

Czytaj więcej »Europarlament po raz drugi w rękach przedsiębiorców

Pomoc poszkodowanym przedsiębiorcom – lepiej późno niż wcale

„Propozycję pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi, przedstawioną przez resort gospodarki, należy ocenić pozytywnie. Aby jednak stała się ona efektywnym narzędziem wsparcia i pozwoliła polskiej gospodarce uniknąć efektu znaczącego spowolnienia należy wprowadzić w niej kilka zmian” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, oceniając projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej »Pomoc poszkodowanym przedsiębiorcom – lepiej późno niż wcale

Pomoc dla powodzian powinna być zwolniona z VAT

„Pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi powinna obejmować wszystkie podmioty, w tym także przedsiębiorców” – uważa Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres, komentując przedstawiony do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów. Zakłada on zwolnienie z podatku VAT nieodpłatnej dostawy materiałów budowlanych, ale tylko na rzecz osób fizycznych, które nie są podatnikami podatku VAT oraz na rzecz podmiotów prowadzących m.in. działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w wieku podeszłym.

Czytaj więcej »Pomoc dla powodzian powinna być zwolniona z VAT

Więcej kontroli ograniczy wolność gospodarczą

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej negatywnie ocenia prezydencką propozycję nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyłączającą de facto spod reżimu tej ustawy przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz organy nadzoru górniczego. Czytaj więcej »Więcej kontroli ograniczy wolność gospodarczą