Archiwa tagu: Androulla Vassiliou

SimCity rozwija przedsiębiorczość

Wśród wielu umiejętności pożądanych we współczesnym świecie tę, którą warto kształtować u dziecka już od najmłodszych lat, jest przedsiębiorczość. Najmłodsi mogą zdobywać wiedzę od nauczycieli szkolnych lub kształcić bardziej praktyczne umiejętności w domu dzięki zaangażowaniu rodziców.

Komisja postuluje stworzenie Europy wolnej od dymu tytoniowego do 2012 r.

Po długich konsultacjach Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wniosek dotyczący zalecenia Rady wzywającego wszystkie państwa członkowskie do przyjęcia do 2012 r. przepisów prawnych chroniących obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy. Palenie tytoniu pozostaje najczęstszą przyczyną chorób oraz przedwczesnej śmierci w Unii Europejskiej.