Analizy Online

Generali OFE na pierwszym miejscu w rankingu Analiz Online

W kwietniu br. branżowy serwis ekonomiczny Analizy Online opublikował ranking funduszy emerytalnych, w którym Generali OFE zostało liderem pod względem wartości hipotetycznego konta emerytalnego. Na ostateczną ocenę znaczący wpływ miały zarówno stabilność wypracowanych przez fundusz wyników, jak i bezpieczeństwo długoterminowych inwestycji. Wartość hipotetycznego konta była m.in. oparta na regularnym oszczędzaniu od początku istnienia OFE (sierpień 1999 r.) do końca marca br.
Czytaj więcej »Generali OFE na pierwszym miejscu w rankingu Analiz Online

Ranking funduszy inwestycyjnych – podsumowanie

Po dokonaniu przeglądu najważniejszych rynków funduszy inwestycyjnych, czas go podsumować. Tym razem analiza wyników obejmowała pełne trzy lata 2006-2008.  Wykorzystano w tym celu oficjalne dane zgromadzone przez Lipper Reuters a w przypadku Polski – Analizy Online. W każdej prezentacji zostały uwzględnione trzy fundusze, które uzyskały najwyższe trzyletnie stopy zwrotu.
Czytaj więcej »Ranking funduszy inwestycyjnych – podsumowanie