Amerykańska Izba Handlowa

Andrew J. Hope – członek zarządu Secus Asset Management SA –wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Usług Finansowych, Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

Andrew J. Hope został nominowany na wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Usług Finansowych Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Celem działań Komitetu jest identyfikowanie i promowanie kwestii oraz zagadnień związanych z i wspierających sektor usług finansowych. Komitet to także platforma dialogu dla profesjonalistów z branży sektora finansowego i rządowych decydentów.Czytaj więcej »Andrew J. Hope – członek zarządu Secus Asset Management SA –wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Usług Finansowych, Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce