Aleksander Drzewiecki

Polskie dane po raz pierwszy w międzynarodowym badaniu The Blanchard Corporate Issues

Firma szkoleniowa The Blanchard Companies opublikowała raport dotyczący wyników badań przeprowadzonych wśród prawie 1900 osób na stanowiskach kierowniczych w tym menedżerów liniowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie kadrami w firmach na całym świecie. Pytania dotyczyły prognoz na 2010 rok i wpływu sytuacji ekonomicznej na sposób prowadzenia polityki kadrowej. Po raz pierwszy w historii badań do raportu dołączono również dane pochodzące z Polski. W badaniu wzięło udział 119 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Autorem analizy i komentarza do wyników uzyskanych w polskiej wersji jest Aleksander Drzewiecki, prezes firmy szkoleniowo – doradczej House of Skills.

Czytaj więcej »Polskie dane po raz pierwszy w międzynarodowym badaniu The Blanchard Corporate Issues

House of Skills szkoli już 5 lat

Urodziny House of Skills zbiegły się z publikacją dwóch ważnych dla branży raportów: wyników konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1.1. ogłoszonych przez Komisję Oceny Projektów PARP (POKL/2.1.1/2009/Z) oraz czerwcowego rankingu polskich firm szkoleniowych przygotowanego przez redakcję magazynu ekonomicznego Home&Market oraz Instytut Analiz Gospodarczo – Ekonomicznych.  Czytaj więcej »House of Skills szkoli już 5 lat

House of Skills na czele firm pozyskujących dofinansowanie projektów rozwojowych z EFS na szkolenia pracowników przedsiębiorstw

Komisja Oceny Projektów ogłosiła wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1.1.  Zgodnie z ogłoszonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynikami prac Komisji Oceny Projektów, firma szkoleniowo – doradcza House of Skills zdobyła pozycję najskuteczniejszej firmy wśród podmiotów ubiegających się o dotacje w ramach konkursu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw” 2009. Pozyskane środki przeznaczane są na realizację projektów szkoleniowych i usług doradczych.Czytaj więcej »House of Skills na czele firm pozyskujących dofinansowanie projektów rozwojowych z EFS na szkolenia pracowników przedsiębiorstw

House of Skills zrealizuje 6 projektów szkoleniowych w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu z budżetu Europejskiego Funduszu Socjalnego w latach 2007 – 2013 projektów, których celem jest efektywny rozwój zasobów ludzkich.
Czytaj więcej »House of Skills zrealizuje 6 projektów szkoleniowych w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej