Adam Siedlecki

Zmiany w IDMnet

IDMnet wprowadza zmiany w strukturze spółki. Jedną z nich jest konsolidacja działów agencyjnych IDMnet, Afilo i sieci BizAd. Wspólnym dla wszystkich podmiotów działem agencyjnym będzie zarządzał operacyjnie Michał Szynal. Zmieni się również struktura Działu Wsparcia Sprzedaży, który poszerzy zakres swoich działań o zadania marketingowe i projekty badawcze. Działem pokieruje Adam Siedlecki, który dołączył do zespołu IDMnet obejmując stanowisko Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju Sprzedaży.

Czytaj dalej »Zmiany w IDMnet