Archiwa tagu: ABC Data

Nowy V-ce Prezes i Członek Zarządu ABC Data

W związku z dynamiczną ekspansją zagraniczną i koniecznością stałego doskonalenia procesów operacyjnych Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o zmianach w strukturze i poszerzeniu składu Zarządu. Dotychczasowy Członek Zarządu Wojciech Łastowiecki został powołany na stanowisko V-ce Prezesa ds. Sprzedaży. Dodatkowo Zarząd został rozszerzony o osobę Konrada Sitnika – związanego ze Spółką od wielu lat, ostatnio jako V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej.

ABC Data uruchamia pierwszą w regionie platformę do sprzedaży usług i produktów stworzonych w oparciu o model cloud firmy Microsoft

ABC Data S.A. – na bazie autorskiego pomysłu i z wykorzystaniem własnej, internetowej platformy sprzedażowej InterLink – uruchomi CloudLink, pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej internetowy system sprzedaży usług i produktów wykorzystujących platformę Windows Azure firmy Microsoft.

Wyniki badania klientów ABC Data przeprowadzonego za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży InterLink

ABC Data, największa firma informatyczna i największy dystrybutor IT w Polsce (wg raportu Teleinfo 500 z czerwca 2009),  w dn. 8-15 grudnia 2009 roku  przeprowadziła badanie opinii i prognoz rynkowych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży InterLink. To pierwsze tego typu badanie przeprowadzone przez największego  dystrybutora IT, oparte na wiedzy i doświadczeniu Klientów Spółki.

Kingston Technology Europe rozwija Program Partnerski – partnerzy zyskali dostęp do nowych interaktywnych narzędzi

Kingston Technology Europe, spółka zależna Kingston Technology, niezależnego światowego lidera rynku produktów pamięciowych, rozwija swój Program Partnerski oddając do dyspozycji m.in. nowy serwis internetowy wraz z nowymi modułami szkoleniowymi Kingston Academy.

MCI ogłasza wyniki finansowe

MCI Management S.A. osiągnęła po czterech kwartałach 2008 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 22,1 mln PLN, zaś wartość skonsolidowanych aktywów MCI wzrosła do poziomu 303,4 mln PLN. W okresie ostatnich 10 lat średnia roczna stopa zwrotu netto (net IRR) z całego portfela zarządzanego przez MCI wyniosła 17,2%.