Przejdź do treści

Agencja Chapter1 przygotuje kampanię dla grupy Kolektyw Aktywne Miasto — „Traw beton, krzew zieleń”

Tagi:

Projekt „Pracownia Aktywności Lokalnej — Kolektyw Aktywne Miasto”, wsparty zostanie kampanią „Traw beton, krzew zieleń”, przygotowaną przez agencję Chapter1. Kampania toczyć się będzie przez cały 2023 rok i zakończy się w I kwartale 2024 roku. Odwoływać się będzie do lokalności i nawiązywać do gwary poznańskiej. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Wysokość grantu wynosi 102.133,37 €.

1 Chapter1

Kampania właśnie startuje, a jej główne hasło brzmi: „Traw beton, krzew zieleń”. Działania Kolektywu i Pracowni skierowane są do wszystkich poznanianek i poznaniaków, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju, ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym w wymiarze lokalnym.

„Pracownia Aktywności Lokalnej” toObrazek intensywny kurs miejskiego aktywizmu skierowany do działaczek, liderów, społeczniczek i wszystkich osób pragnących mieć więcej zieleni w swoim otoczeniu. Pierwsza edycja programu to działania w 3 poznańskich dzielnicach: Głównej, Wildzie i Dębcu.   

Organizatorem „Pracowni Aktywności Lokalnej” jest Kolektyw Aktywne Miasto – sieć organizacji pozarządowych pracujących na rzecz rozwoju społeczności lokalnych Poznania. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, w partnerstwie z Zieloną Grupą i Schronem Kultury Europa.

Kampania przygotowana przez Chapter1 ma nagłośnić cały projekt i jego idee, oraz zachęcić jak największą liczbę mieszkańców i mieszkanek Poznania do przyłączenia się do akcji i wspierania jej. 

W Chapter1 bardzo lubimy angażować się w tego typu projekty, w których można robić fajne, kreatywne i angażujące rzeczy, z korzyścią dla społeczności lokalnych. Celem akcji jest zbudowanie w pierwszej kolejności grupy lokalnych liderów z trzech dzielnic Poznania, zaangażowanych społecznie i ekologicznie, którzy w trakcie warsztatów trwających przez kilka miesięcy, do czerwca, zdobędą kompetencje i wiedzę m.in. na temat wody w mieście, bioróżnorodności, zieleni, miast przyszłości, ogrodów społecznych oraz strategii promocji i kreatywnego myślenia – wyjaśnia Magdalena Brylowska, Account Manager z Chapter1.

– Efektem tych spotkań i warsztatów będzie wspólnie wypracowany problem”, z którym borykają się wspomniane trzy dzielnice. Następnie ten problem” stanie się tematem kampanii społecznej, która zostanie zrealizowana na przełomie lata i jesieni we współpracy ze studio Lava Pies – dodaje Magdalena Brylowska.

Do zadań agencji Chapter1 należy stworzenie strategii komunikacji i key visuali, oraz implementacja tej strategii, w tym m.in. przygotowanie plakatów i programu, przygotowanie grafik na potrzeby Social Mediów (SM) i szablonów do samodzielnego ich tworzenia przez Kolektyw Aktywne Miasto, przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla członków Kolektywu, dotyczących SM i prowadzenie warsztatów dla liderów Pracowni, na temat strategii promocyjnych, kreatywnego myślenia i kampanii społecznych. Agencja będzie również sprawować całościową pieczę nad kampanią oraz nad powstawaniem spotu promującego akcję.

Autorem key visuala jest Piotr Kacprzak, absolwent i wykładowca Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Laureat GRAND PRIX 40. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz w dziedzinie projektowej za swoją pracę dyplomową „Kulmhof”.

Autorem idei jest Krzysztof Drzazga, Head of Concept

Grupą docelową kampanii będą „młodzi dorośli” mieszkańcy Poznania, a w szczególności mieszkańcy wspomnianych trzech dzielnic. Chętni będą mogli brać udział w warsztatach z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym, prowadzonych przez ekspertów, naukowczynie i praktyków związanych z ekologią miejską.

Nowo nabyte kompetencje wykorzystane następnie zostaną w praktyce w twórczych procesach i działaniach realizowanych w poznańskich dzielnicach – na Głównej, Wildzie i Dębcu. Efektem warsztatów, poza kampanią społeczną, będzie złożenie wspólnego projektu w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.

Projekt „Pracownia Aktywności Lokalnej – Kolektyw Aktywne Miasto” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Wysokość grantu wynosi 102.133,37 €.

Chapter1 to agencja strategiczno-kreatywna posiadająca wieloletnie doświadczenie w tworzeniu zintegrowanych kampanii marketingowych. Agencja istnieje od 2013 roku. W gronie jej klientów znaleźli się m.in. Lech Pils, Bambino, Altax, NeoNail, Das WeltAuto, Vox, Urząd Miasta Poznania, UBER, Komputronik, SEAT, Volkswagen, Mastercard.

Więcej na www.chapter1.pl 

Więcej o projekcie „Pracownia Aktywności Lokalnej — Kolektyw Aktywne Miasto”na: http://kolektywaktywnemiasto.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/KolektywAktywneMiasto 

Instagram: https://www.instagram.com/kolektyw_aktywne_miasto/