Przejdź do treści

GroupM wprowadza globalny framework dla dekarbonizacji mediów

Nowe metodologie pomiaru umożliwiają ocenę emisji dwutlenku węgla z reklam we wszystkich kanałach i na wszystkich rynkach, wspierając realizację przez WPP wiodących w branży zobowiązań net zero (zerowej emisji netto). Metodologia ma zostać udostępniona organom i organizacjom branżowym zaangażowanym w dekarbonizację mediów w dążeniu do ustandaryzowanego podejścia do mierzenia

GroupM, należąca do WPP mediowa grupa inwestycyjna, przedstawia podejście, które zastosuje do pomiaru i redukcji emisji dwutlenku węgla z reklam przy użyciu nowo opracowanych globalnego frameworku pomiaru dwutlenku węgla. Ten framework to nowatorski zestaw metodologii pomiarowych stworzony do przeanalizowania mediowego łańcucha wartości i zdefiniowania niezbędnych danych wejściowych do pomiaru emisji dwutlenku węgla na wszystkich pięciu etapach cyklu życia reklamy dla wszystkich formatów, kanałów i rynków zgodnie ze standardami Greenhouse Gas Protocol.

Ustanowienie globalnie skalowalnego podejścia do pomiaru dwutlenku węgla jest ważnym krokiem, jaki GroupM podejmuje w celu wywiązania się ze swojego zobowiązania do dekarbonizacji swojego łańcucha dostaw mediów do 2030 r., zgodnie z zapowiedzią WPP w kwietniu 2021 r. Zapewni ono parametry, dane wejściowe i metodologię, niezbędne do zasilenia tego co uważamy za będący najsolidniejszym w branży globalnym kalkulatorem dwutlenku węgla, który będzie dostępny dla klientów GroupM jeszcze w tym roku i pozwoli media plannerom na mapowanie całkowitego śladu węglowego kampanii reklamowych od opracowania do realizacji.

„Nasi klienci chcą priorytetowo traktować inwestycje mediowe z wydawcami i platformami, którzy aktywnie dekarbonizują swoje dostawy mediów” – powiedział Christian Juhl, Global CEO GroupM. „Chociaż cieszymy się z podjętych w ostatnich latach wielu kroków mających na celu określenie emisji dwutlenku węgla z reklam, różne standardy w firmach, platformach i na rynkach opóźniają konkretne działanie. Dzieląc się tym globalnym frameworkiem, mamy nadzieję, że zaczniemy dostosowywać naszą branżę do spójnego zestawu standardów, które stworzą jasne cele i bodźce do szybkiej dekarbonizacji łańcucha dostaw mediów”.

Rankin Carroll, Chief Brand and Content Officer, Mars Wrigley, mówi: „W firmie Mars zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla w całym naszym łańcuchu wartości, w tym wszystkich naszych emisji scope 3. Cieszymy się, że GroupM podejmuje wysiłki w celu sprostania temu wyzwaniu dzięki planowi działania, z którego inni mogą również skorzystać, aby wywrzeć natychmiastowy i pozytywny wpływ na ich ślad węglowy”.

Jérôme Amouyal, Media Performance Insights Director, AXA, powiedział: „Zauważyliśmy, że nasza branża ma coraz większą liczbę kalkulatorów, ale nie ma ujednoliconego planu redukcji. Ważne jest, abyśmy wspólnie zajęli się solidnym, praktycznym rozwiązaniem, które przyspiesza dekarbonizację. Wierzymy, że rynkowe koncepcje takie jak ta GroupM będą wytyczały kierunek w edukacji, informowaniu i umożliwianiu istotnych zmian w branży. Z niecierpliwością czekamy na pracę z nimi, aby mieć odpowiedni framework do podejmowania przyszłych decyzji zakupowych”.

Aby opracować framework dekarbonizacji, GroupM współpracowała z niezależnymi specjalistami w zakresie pomiaru dwutlenku węgla i uwzględniła wkład od klientów, partnerów branżowych, stron trzecich i ekspertów z całej GroupM oraz WPP. Oprócz zapewnienia standardów i procesów pomiaru emisji dwutlenku węgla, ten framework określa również kroki, które reklamodawcy mogą natychmiast podjąć, aby przyspieszyć swoje wysiłki w kierunku dekarbonizacji. Obejmują one kupowanie mniejszej liczby reklam, ale o wyższej jakości, zmniejszanie złożoności łańcucha dostaw poprzez ograniczanie pośredników oraz kupowanie niskoemisyjnych produktów mediowych.

Aby zachęcić do ustanowienia ogólnobranżowych standardów pomiaru dwutlenku węgla we wszystkich kanałach i formatach, GroupM udostępni metodologie i procesy wspierające jej nowy framework branżowym organom i organizacjom zaangażowanym w dekarbonizację łańcucha dostaw mediów, wyznaczając cel zatwierdzony przez Science Based Targets initiative (SBTi).  

Sebastian Munden, Chair, Ad Net Zero, powiedział: „Action 3 planu działania Ad Net Zero polega na doprowadzeniu całej branży do punktu, w którym możemy dokładnie śledzić, raportować, a tym samym zmniejszać ślad węglowy we wszystkich kanałach mediowych. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza że skalujemy wysiłki Ad Net Zero globalnie. Potrzebujemy uzgodnionego znormalizowanego podejścia, które działa dla wszystkich części tego ekosystemu: reklamodawców, agencji, mediów i technologii. To posunięcie GroupM jest bardzo potrzebne i we właściwym czasie, tak aby pomóc w osiągnięciu tych celów. Za pośrednictwem nowej Ad Net Zero Global Group, ogłoszonej niedawno na Cannes Lions, zbadamy, w jaki sposób można zastosować to podejście w całej branży”.

1 GroupM, Izabela Albrychiewicz

„Dekarbonizacja mediów to wyzwanie, przed którym stoimy jako branża. Globalny framework ma umożliwić zrobienie kolejnego istotnego kroku w tym kierunku, zgodnie z podjętym przez nas zobowiązaniem. Chcemy dostarczyć framework, z którego będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy naszego rynku tak by dekarbonizacja mediów stała się faktem” – mówi Izabela Albrychiewicz, CEO GroupM Poland & CEE Cluster Lead.

Szczegóły frameworku dekarbonizacji mediów GroupM są podsumowane w raporcie Calculating a Cleaner Future Now: A Unified Methodology for Accelerated Media Decarbonization opublikowanym przez GroupM. Aby pobrać raport i dowiedzieć się więcej o globalnym frameworku GroupM dotyczącym dekarbonizacji mediów i szerszych zobowiązaniach WPP co do zerowej emisji netto, odwiedź GroupM.com i WPP.com. Strony zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat frameworku lub chcące uzyskać dostęp do pełnego raportu i metodologii stanowiących podstawę frameworku, powinny skontaktować się z mediadecarb@groupm.com