Przejdź do treści

MediaCom wygrywa przetarg na globalną obsługę mediową firmy Bayer

Bayer wybrał MediaCom (WPP) jako swoją globalną agencję medialną. MediaCom został wyłoniony w drodze przetargu.

1 Bayer, MediaCom

Agencja zajmie się wsparciem realizacji nowej strategii marketingowej firmy Bayer. MediaCom będzie również wspierać bieżące zaangażowanie firmy Bayer w „Media For Good”, oba podmioty będą nadal rozwijać swoje inicjatywy i przywództwo w zakresie I&D, zrównoważonego rozwoju i brand communication sustainability.

MediaCom dotychczas współpracował z Bayerem na 65 rynkach, obecna umowa rozszerzy zakres terytorialny usług, świadczonych dla klienta przez agencję o kluczowe rynki, takie jak Niemcy, Chiny i Rosja, Konsolidacja globalnego biznesu ma na celu lepszy przepływ wiedzy i doświadczenia między zespołami, uproszczenie procesów oraz wzmocnienie spójności działań, szerszy dostęp do danych i raportowanie.

Rozszerzenie współpracy z MediaComem na nowych rynkach nastąpi 1 stycznia 2022 r.

– Cieszymy się, że po zaciekłym przetargu rozszerzamy naszą współpracę z MediaCom na całym świecie dla marek Consumer Health, a także Pharmaceuticals US Business. Agencja udowodniła, że ​​podziela naszą wizję i rozumie zobowiązania związane z tworzeniem spersonalizowanych rozwiązań, skoncentrowanych na danych, które pomogą nam zrealizować nasze ambicje Media for Growth, a jednocześnie zobowiązania do zrównoważonego rozwoju i wizję Media for Good. Jestem przekonany, że wspólnie zrealizujemy naszą ambicję bycia najlepszymi w naszej branży. Gratulując MediaCom, chciałabym również skorzystać z okazji, aby docenić 3 partnerów zaangażowanych w proces przetargu – za ich profesjonalizm, zaangażowanie i wartości, spójne z tymi wyznawanymi przez Bayer – powiedziała Patricia Corsi, dyrektor ds. marketingu i digital w Bayer.

– Cieszę się z tego, co udało nam się zbudować na naszych istniejących silnych relacjach z Bayerem. Nasza nowa współpraca pozwoli nam zobaczyć szerszy obraz firmy — powiedział Nick Lawson, globalny dyrektor generalny MediaCom.