Przejdź do treści

Meetrics jako jedna z pierwszych firm na świecie zmodyfikowała algorytm anty-fraudowy pod najnowszy standard Media Rating Council

Tagi:

Meetrics, wiodący europejski dostawca rozwiązań do weryfikacji efektywności reklam, jako jedna z pierwszych firm na świecie wprowadził do swojego algorytmu modyfikacje mające na celu zagwarantowanie wykrywania i filtrowania podejrzanego ruchu w przestrzeni reklamowej – Invalid Traffic (IVT) Detection and Filtration – zgodnie z najnowszymi wytycznymi organizacji nadzorczej Media Rating Council (MRC). Budżety marketerów będą teraz lepiej chronione przed oszustwami reklamowymi.

Nowe wytyczne MRC (IVT 2.0) dotyczące wykrywania i filtrowania podejrzanego ruchu, które weszły w życie pod koniec czerwca 2021 r., są aktualizacją wytycznych pierwotnych, z 2015 roku, a ich celem jest uwzględnienie w pełni zagrożeń i problemów istniejących w dzisiejszym środowisku internetowym.

Meetrics znalazł się w gronie pierwszych firm na świecie, które dostosowały się do tego nowego standardu – firma wprowadziła do swojego algorytmu modyfikacje mające na celu zagwarantowanie wykrywania i filtrowania podejrzanego ruchu zgodnie z wytycznymi IVT 2.0. Co więcej, rozwiązanie Meetrics przeszło właśnie weryfikację audytorów MRC, co jest potwierdzeniem jakości i zgodności z nowymi wytycznymi – czyni to platformę Meetrics Ad Fraud Prevention jednym z wiodących rozwiązań na światowym rynku w obszarze zapobiegania fraudom.

Zaktualizowane wytyczne MRC wyznaczają nowe standardy rozwiązań do wykrywania i filtracji IVT. Jako jedna z pierwszych firm na świecie, które chronią budżety reklamodawców przed fraudami, Meetrics wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania i zapobiegania oszustwom reklamowym, aby objąć coraz szybciej rozwijającą się gamę zasobów i środowisk. Cieszę się, że kroki, które podjęliśmy, aby spełnić nowe wymagania IVT, zostały uznane przez MRC – mówi Philipp von Hilgers, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Meetrics.

MRC definiuje podejrzany ruch (Invalid Traffic) ogólnie jako ruch lub powiązaną aktywność, która nie spełnia określonych kryteriów jakości lub kompletności, lub w inny sposób nie reprezentuje legalnego ruchu, który powinien być uwzględniony w pomiarach. Jednym z powodów, dla których ruch może zostać uznany za nieprawidłowy, jest to, że jest on wynikiem innych niż ludzkie działań (pająki, boty itp.), lub aktywności mających w założeniu na celu właśnie generowanie IVT.

Wprowadzona przez MRC aktualizacja (Invalid Traffic Addendum, ITV 2.0) dotycząca podejrzanego ruchu, stanowi pierwszy kompleksowy “przegląd” wytycznych od czasu utworzenia tych standardów i zawiera szereg ważnych uzupełnień i poprawek do poprzednich wytycznych MRC dotyczących IVT (z 2015 r.). W związku z tym tzw. wyrafinowany ruch podejrzany (Sophisticated Invalid Traffic – SIVT) został podzielony na 15 konkretnych obszarów, które są już objęte zaktualizowaną technologią Meetrics – komentuje Hubert Świtalski, Regional Manager CEE.