Przejdź do treści

Kamikaze wśród najlepszych agencji na świecie, polska agencja nagrodzona srebrnym medalem przez EcoVadis

Kamikaze została nagrodzona srebrnym medalem przez czołową światową platformę ratingową EcoVadis, zajmującą się oceną działań i praktyki firm z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym zaangażowania ekologicznego).

1 EcoVadis, KAMIKAZE

Srebrny medal od EcoVadis agencja otrzymała w wyniku oceny w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw.

Na tle innych ocenianych przez EcoVadis firm z branży reklamowej Kamikaze znalazła się wśród 3% najlepiej ocenianych agencji.

Decyzja o podejściu do niezależnego światowego ratingu to jeden z elementów nowej strategii rozwoju Kamikaze, w której CSR odgrywa bardzo ważną rolę. Srebrny medal EcoVadis to dla nas ważny kamień milowy, a także punkt wyjścia do dalszej pracy nad organizacją – mówi Michał Ryszkiewicz, Managing Partner w agencji Kamikaze – Chcemy prowadzić biznes w taki sposób, żeby wpływać pozytywnie na nasze otoczenie. W procesie oceny zidentyfikowaliśmy kilka tematów, które można zorganizować lepiej. Już dziś bardzo intensywnie pracujemy nad zmniejszeniem i kompensacją naszego śladu węglowego.

EcoVadis (www.ecovadis.com) to rating zrównoważonego rozwoju, o najsilniejszej reputacji na świecie. Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, znane również jako Ruggie Framework.

Z rozwiązań oferowanych przez EcoVadis korzysta ponad 75 tys. firm.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia standardu EcoVadis to m.in. wzrost poziomu zadowolenia interesariuszy ocenianej firmy czy możliwość porównania wydajności CSR do innych podmiotów z tej samej branży bądź regionu.