Przejdź do treści

Większość reklamodawców zamierza zwiększyć w tym roku budżety na influencer marketing – raport REACHaBLOGGER.pl

Nakłady na influencer marketing w Polsce w 2021 najprawdopodobniej mocno wzrosną  –  wynika z raportu „Polski rynek influencer marketingu 2021”, przygotowanego w oparciu o badanie przeprowadzone w lutym br. przez platformę REACHaBLOGGER.pl. Niemal jedna czwarta uczestników badania planuje w 2021 r. wydać podobną kwotę jak w 2020 r., a wszyscy pozostali deklarują wzrosty. Co dziesiąty respondent planuje wręcz podwojenie budżetów influencerskich w bieżącym roku. Zyskiwać będą mikroinfluencerzy kosztem „gwiazd”. Badani wskazują na bardzo silną pozycję Instagrama i szybko rosnącą pozycję TikToka. Co ciekawe, od poprzedniego badania, przeprowadzonego rok temu, zmalała rola agencji i domów mediowych jako pośrednika w pozyskiwaniu influencerów do współpracy i coraz większy odsetek badanych marketerów deklaruje, że robi to samodzielnie. Prawie jedna czwarta uczestników badania uważa, iż ROI we współpracach z influencerami jest wyższy niż z innych narzędzi digital media (chociaż jednocześnie przeciwny pogląd ma prawie tyle samo ankietowanych).

Badanie zostało przeprowadzone przez platformę REACHaBLOGGER.pl w lutym br. i wzięła w nim udział grupa niemal 100 reklamodawców aktywnych w obszarze influencer marketingu (przede wszystkim marketerów, ale także przedstawicieli agencji reklamowych i domów mediowych).

1 REACHaBLOGGER.pl

Pomimo ogromnych zawirowań w ubiegłym roku polski rynek influencer marketingu wybronił się. Szacujemy, że wartość tego rynku w 2020 r. była mniej więcej taka jak w 2019. Natomiast obecnie barometr nastrojów marketerów pokazuje, że oczekiwania są bardzo pozytywne. Rok 2021 według wszelkich oznak, będzie więc powrotem na ścieżkę szybkiego wzrostu tej części rynku marketingowego, oczywiście jeśli nie nastąpi jakiś dramatyczny zwrot akcji w całym otoczeniu rynkowym, związany z pandemią – mówi Robert Sosnowski, CVO REACHaBLOGGER.pl – Nawiasem mówiąc dane i wnioski z naszego badania pokrywają się z trendami i prognozami globalnymi. Według raportu Influencer Marketing Benchmark Report 2021, pomimo pandemii wartość branży influencer marketingowej ma wzrosnąć w 2021 roku w skali globalnej do 13,8 miliarda dolarów (wobec  9,8 mld w ub.r.), co oznacza wzrost rok do roku aż o 40 %, ponadto aż 62% ankietowanych w tym globalnym badaniu zamierza zwiększyć swój budżet na influencer marketing w 2021 roku.

Jeśli chodzi o respondentów w polskim badaniu REACHaBLOGGER.pl to 38,4% reklamodawców deklaruje, że nie zmieniło wysokości budżetów na influencer marketing w 2020 r. względem 2019, 13,7% zwiększyło je o 30%, 8,2% zwiększyło je o 50%. Również 8,2% ankietowanych zwiększyło je o 10%, natomiast kolejne 8,2% reklamodawców zmniejszyło je aż o 90%.

Natomiast jeśli chodzi o plany na rok 2021 to zarysowuje się wyraźna intencja wzrostu wydatków. Jedna czwarta uczestników badania planuje w tym roku wydać o 20% więcej na influencer marketing niż w 2020 r., 23,6% planuje wydać podobną kwotę, co dziesiąty ankietowany uważa, że jego firma podwoi w tym roku wydatki na influencer marketing, a 8,3% respondentów uważa, że organizacja, którą reprezentuje wyda o 10% więcej, 6,9% zadeklarowało wzrost wydatków na poziomie 50%, kolejne 6,9% uczestników oszacowało ten wzrost na 30%. Dominują zatem silne deklaracje wzrostowe, co pozwala przewidywać spory wzrost tego obszaru rynku w Polsce w 2021 roku.

Jeśli chodzi o cele działań, to ankietowani reklamodawcy przede wszystkim aranżowali współprace służące podniesieniu rozpoznawalności produktu lub marki – 55,4%. Na drugim miejscu wśród celów wymieniano stymulację sprzedaży – 32,3%, a 18,5% uczestników badania wskazało, że ich celem było tworzenie opinii o produkcie, które potem można wyszukać w Google oraz dokładnie tyle samo korzystało z usług blogerów w celu link building’u (SEO). Natomiast 16,9% badanych realizowało współprace głównie w celu pozyskania trafficu dla witryny lub sklepu.

Według 40,3% respondentów polskiego badania w 2021 r. zyskają: mikro- i nano- influencerzy, jak również influencerzy „średniej wielkości”, kosztem gwiazd i supergwiazd. 34,7% uczestników badania uważa, że “pandemia przyspieszyła digitalizację usług influencerskich i do 2025 większość usług influencerskich w Polsce będzie realizowanych za pomocą platform”.

– Pierwszą edycję naszego badania przeprowadziliśmy w ubiegłym roku tuż po wybuchu pandemii i w trakcie pamiętnego pierwszego lockdownu. Nastroje były wtedy tak rozchwiane, że oczywistym dla nas było iż takie badanie może być bardzo użyteczne dla nas i dla całego rynku. Szczególnie że nikt wcześniej takiego badania nie robił. Teraz sytuacja jest dużo spokojniejsza, choć ciągle daleka od stabilizacji, uznaliśmy więc, że warto, by nasze badanie było cykliczne, tak by mogło się stać w skali polskiego rynku pewnym barometrem i benchmarkiem, tak jak w skali globalnej jest nim np. wspomniany Influencer Marketing Benchmark Report 2021. Mogę więc zapewnić, że długofalowo planujemy kolejne edycje badania – zapowiada Robert Sosnowski.

W badaniu REACHaBLOGGER.pl wzięło udział niemal 100 respondentów – przede wszystkim ze strony marketerów, ale też agencji i domów mediowych – którzy na co dzień zajmują się zakupem publikacji u influencerów, w różnych modelach zakupowych.

Zdecydowana większość uczestników badania, bo aż 69,9 % ankietowanych nawiązuje współpracę bezpośrednio, poszukując partnerów w Google lub social mediach, a 35,6 % wyszukuje ich samodzielnie, za pomocą odpowiednich grup tematycznych (najczęściej na Facebooku). Platformy influencerskie są trzecim pod względem popularności kanałem współpracy z influencerami – otrzymały 27,4 % wskazań w badaniu. Z kolei 21,9% ankietowanych nawiązuje współpracę z influencerami, których zna osobiście. Tylko 2,7% z naszych ankietowanych zadeklarowało wykorzystanie do tego celu wyspecjalizowanej agencji reklamowej lub domu mediowego (należy jednak zauważyć, że ok. jednej czwartej ankietowanych stanowili właśnie pracownicy agencji i domów mediowych). Udział agencji jako kanału pozyskiwania influencerów do współpracy zmniejszył się istotnie od czasu ubiegłorocznego badania.

36,5% uczestników badania w ciągu ostatnich 6 miesięcy współpracowało z 1-2 influencerami, 27% nie współpracowało w tym okresie z żadnym influencerem, a 16,2% współpracowało z 3-5 influencerami natomiast 9,5% klientów w ciągu ostatnich dwóch kwartałów współpracowało ze znacznie większą liczbą influencerów: od 21 do 50 influencerów.

Najczęściej wybierane przez reklamodawców platformy społecznościowe to: Instagram – 70,8%, Facebook – 46,2%, blogi webowe – 33,8%, YouTube – 15,4%, TikTok – 6,2%.

Klienci biorący udział w naszym badaniu przede wszystkim wybierają do współpracy mikroinfluencerów – 50,7%, następnie influencerów średniej wielkości – 44% oraz na koniec nanoinfluencerów – 29,3%. Z gwiazdami  influencerskimi współpracowało 16% respondentów, a z „supergwiazdami” tylko 2,7%.

Więcej szczegółów dotyczących wyników badania: https://reachablogger.pl/wp-content/uploads/badanie/Badanie_2021_VF.pdf