Przejdź do treści

MediaCom Warszawa reorganizuje strukturę, Marta Bartosik szefową zintegrowanego zespołu Digital

MediaCom wdraża nową strukturę dedykowaną obszarowi digital. Zmiany obejmują wszystkie dotychczasowe zespoły zajmujące się komunikacją digital. Po zmianie powstaje jeden zintegrowany zespół Digital, którego szefową będzie Marta Bartosik, na stanowisku Digital Director.


W ramach projektu rozwoju kompetencji digital MediaCom Warszawa wdraża właśnie nową strukturę dedykowaną temu obszarowi. Zmiany obejmują wszystkie dotychczasowe zespoły zajmujące się komunikacją digital. Po zmianie powstaje jeden zintegrowany zespół Digital, łączący wszystkie kompetencje w zakresie zakupu mediów, jak i wsparcia narzędziowo-analitycznego oraz budowania digitalowych rozwiązań biznesowych w ramach jednej struktury zarządczej. Stanowisko Digital Directora w nowej strukturze obejmuje Marta Bartosik, dotychczas Response Director.

– Zmiany struktury podyktowane są dynamicznym wzrostem znaczenia digitalu w mediamiksie, gdzie odpowiednia synergia poszczególnych kanałów jest kluczowym elementem sukcesu działań marketingowych – mówi Jakub Kossut, CEO MediaCom Warszawa – Jako agencja Content & Connection oferujemy swoim klientom długofalowe partnerstwo nie tylko w obszarze zakupu mediów digitalowych, ale również consulting w tematach okołodigitalowych, takich jak integracja danych, webanalityka czy też rozwój sklepów e-commerce, współpraca z partnerami zewnętrznymi oraz optymalizacja procesów sprzedażowych z pogłębioną strategią personalizacji na każdym z etapów ścieżek zakupowych.

1 Marta Bartosik, MediaComMarta Bartosik na nowym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in.: za rozwój portfolio usług i produktów w obszarze digitalu przy bliskiej współpracy z GroupM, wsparcie strategiczne tzw. Digitalowych Zespołów Klienckich oraz koordynację projektów w obszarze szeroko pojętego digitalu, realizowanych dla klientów agencji przez Zespół Ekspercki (MediaCom Response). Marta Bartosik jest związana z MediaCom od ponad 4 lat. Zaczynała w zespole performance, który w ciągu 3 lat rozbudowała o nowe obszary związane m.in. z webanalityką, ofertą Performance Hub, wdrażaniem nowych modeli biznesowych. Przez ostatnie półtora roku zajmowała stanowisko Response Directora.
Dzięki nowej strukturze MediaCom chce jeszcze lepiej dopasować się do rosnących potrzeb marketerów w obszarze digitalu, usprawnić procesy komunikacyjne i przyspieszyć procesy rozwoju nowych rozwiązań mediowych, technologicznych oraz biznesowych. Ważnym partnerem MediaComu w tym obszarze jest GroupM, gdzie prowadzone są wyspecjalizowane działania operacyjne z zakresu search, social, performance, AdOps. Ponadto, GroupM wspiera Mediacom poprzez wyspecjalizowane rozwiązania oferowane przez Xaxis, Light Reaction oraz plista.

– Większe zintegrowanie zespołów daje nam silną przewagę w tworzeniu unikalnych rozwiązań dla naszych klientów i możliwości jeszcze skuteczniejszej realizacji ich celów biznesowych. Całość zmiany w obszarze digitalu wypracowana była w ciągu ostatnich kilku miesięcy z udziałem Zarządu, Dyrektorów oraz Digital Leadów, których rozległe kompetencje pozwoliły na stworzenie rozwiązania adresującego rosnące potrzeby naszych klientów w obszarze szeroko rozumianego digitalu – dodaje Jakub Kossut.