Przejdź do treści

16. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Tagi:

Widoczne oznakowanie chroniące zdrowie

Codziennie ludzie ryzykują swoim zdrowiem podczas pracy. Na fakt ten zwraca uwagę „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“, obchodzony 28 kwietnia. W tym dniu mówi się zarówno o zagrożeniach, jak i o odpowiednich działaniach w zakresie ochrony.

Odzież ochronna jest jednym z elementów pozwalających uniknąć zagrożeń, jakie mogą pojawić się na stanowisku pracy. Może ona uratować pracownikowi zdrowie, a nawet życie. W tym celu jednak odzież musi być dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Dla większości zagrożeń istnieją odpowiednio przystosowane rodzaje odzieży ochronnej. Określone funkcje ochronne oznaczone są zaś odpowiednimi symbolami.

1 MEWA

Ten symbol jest obowiązkowy:

Oznaczenie CE na odzieży roboczej

2 MEWAKażda odzież robocza oferowana na rynku europejskim musi mieć oznaczenie CE. Tym samym dany producent deklaruje, że jego środki ochrony indywidualnej zgodne są z przepisami obowiązującymi w Europie. Symbol ten z reguły znajduje się na wewnętrznej stronie odzieży.

 

Te symbole oznaczają najczęściej spotykane funkcje ochronne:

Odzież ochronna posiadająca właściwości elektrostatyczne (EN 1149-5)

3 MEWATym symbolem oznaczana jest odzież ochronna, pozwalająca zapobiec wyładowaniom zapalającym, wywołanym przez ładunki elektrostatyczne.

 

Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym (IEC 61482-2)

4 MEWATym piktogramem oznaczana jest odzież, zapewniająca ochronę przed skutkami termicznego odziaływania łuku elektrycznego.

 

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych (EN ISO 11611)

5 MEWATa odzież chroni pracownika przed odpryskami płynnych metali i chwilowym kontaktem z płomieniami.

 

Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem (EN ISO 11612)

6 MEWATa odzież ochronna zapewnia ochronę przez gorącem i płomieniami. Norma ta obejmuje różne badania, których wyniki wskazują w oparciu o kodu literowy, jakie wymagania     ochrony przed gorącem i płomieniami spełnia dany rodzaj odzieży.

 

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034, typ 6)

7 MEWATa odzież ochronna chroni przed niewielkimi ilościami rozpylonej cieczy lub przypadkowo spowodowanymi rozpryskami.

 

Odpowiednia i fachowa wymiana odzieży

Odzież ochronna musi być profesjonalnie prana i konserwowana, by mogła zachować swoje właściwości ochronne. Również każda zmiana w odzieży musi być dokonana zgodnie z określonymi normami, jak choćby umieszczanie na niej firmowych emblematów czy naszywek z nazwiskami pracowników. Muszą one być dostosowane do funkcji danego rodzaju odzieży ochronnej, zarówno pod względem wykonania, jak i materiału, wielkości oraz miejsca ich umieszczenia na odzieży. Usługodawcy w zakresie tekstyliów, tacy jak MEWA, oferują szczegółowe doradztwo w tym zakresie. „Oferując nasz pełen serwis – czyli pranie, konserwację i dodatkowe wyposażanie odzieży ochronnej – wspieramy naszych klientów. To pozwala chronić pracowników i odciąża pracodawcę“, mówi Silvia Mertens, inż. dypl. techniki odzieży, kierująca działem zarządzania produktami w firmie MEWA.

MEWA_Siegel_ENFirma MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 42 placówki, oferując odzież zawodową i ochronną, czyściwa tekstylne, wycieraczki do butów, absorpcyjne maty olejowe, jak też urządzenia do czyszczenia części w ramach pełnej obsługi. W uzupełnieniu można także zamówić z katalogu artykuły bhp oferowane pod marką „World Wide Work by MEWA“. 4700 pracowników obsługuje ponad 170 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2013 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 555 mln euro.

Założona w 1908 roku MEWA, jest dzisiaj czołowym producentem w segmencie tekstyliów przemysłowych. W listopadzie 2013 roku, w ramach Niemieckiej Nagrody za Zrównoważony Rozwój, MEWA wyróżniona została jako jedna z trzech najlepszych niemieckich firm (Top 3) w kategorii „Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“. Już w 2011 roku wydawnictwo Deutsche Standards przyznał