Przejdź do treści

Bezpieczny pojemnik SaCon® – transport i składowanie czyściw bez ryzyka

Tagi:

Bawełniane czyściwa wielokrotnego użytku w trakcie ich stosowania szybko nasiąkają roz-puszczalnikami, płynami czyszczącymi, olejami czy też farbami, zbieranymi z czyszczonych urządzeń i maszyn. Stwarza to potencjalne zagrożenie pożarem. Dlatego też istotne jest bez-pieczne przechowywanie i transport zabrudzonych czyściw. Gwarantuje to bezpieczny pojem-nik SaCon® firmy MEWA.

1 MEWA, SaConZużytych, brudnych czyściw nie należy pozostawiać w otwartych pojemnikach. Płyny, farby i inne substancje, znajdujące się w zużytym czyściwie, mają zdolność do samonagrzewania się. Mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać ciepło, powodujące samoza-płon czyściw. Niekiedy wystarczy mała iskra, by powstał płomień. Dlatego też do przechowy-wania czyściw należy stosować odpowiednie, szczelne pojemniki.

Firma MEWA oferuje specjalnie opracowany w tym celu bezpieczny pojemnik SaCon®, który wynajmowany jest wraz z czyściwami wielokrotnego użytku w ramach usługi tzw. pełnej obsługi klienta (dostawa nowych czyściw – odbiór brudnych czyściw – pranie w zakładach firmy MEWA – ponowna dostawa czystych czyściw).

Pojemnik SaCon® jest mobilny, bowiem posiada kółka, ułatwiające jego przemieszczanie. Dzięki specjalnym zaciskom pokrywa, ze specjalną uszczelką zamontowaną metodą wtrysku, może być szybko i szczelnie zamykana. Tak zabezpieczony pojemnik może stać na danym stanowi-sku pracy do chwili, kiedy zostanie wymieniony na nowy. Tym samy jest zawsze pod ręką na danym stanowisku pracy.

Mobilnie i bezpiecznie
Bezpieczny pojemnik SaCon® ma szereg właściwości w pełni potwierdzających jego przezna-czenie:
– wykonany jest z wytrzymałego sztucznego tworzywa (wysokomolekularny polietylen
niskociśnieniowy),
– ma szczelne zamknięcie, dające się szybko i łatwo otwierać i zamykać
– gwarantuje bezpieczne składowanie brudnych czyściw,
– zapewnia bezpieczeństwo podczas transportu czyściw,
– spełnia wszelkie wymogi wynikające przepisów bezpieczeństwa.

Korzystanie z systemu pełnej obsługi w zakresie tekstyliów przemysłowych, jaką oferuje firma MEWA, stanowi istotne ułatwienie dla użytkownika, bowiem MEWA bierze na siebie m.in. obo-wiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów o ochronie środowiska, co znacznie odciąża użytkownika, który może poświęcić się swojej właściwej działalności. Oznacza to dla niego tak-że obniżenie kosztów i gwarancję bezpieczeństwa.

MEWA_Siegel_ENFirma MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 42 placówki, oferując odzież zawodową i ochronną, czyściwa tekstylne, wycieraczki do butów, absorpcyjne maty olejowe, jak też urządzenia do czyszczenia części w ramach pełnej obsługi. W uzupełnieniu można także zamówić z katalogu artykuły bhp oferowane pod marką „World Wide Work by MEWA“. 4700 pracowników obsługuje ponad 170 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2013 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 555 mln euro.

Założona w 1908 roku MEWA, jest dzisiaj czołowym producentem w segmencie tekstyliów przemysłowych. W listopadzie 2013 roku, w ramach Niemieckiej Nagrody za Zrównoważony Rozwój, MEWA wyróżniona została jako jedna z trzech najlepszych niemieckich firm (Top 3) w kategorii „Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“. Już w 2011 roku wydawnictwo Deutsche Standards przyznało firmie tytuł „Lidera Światowego Rynku”, a w 2013 roku firma ponownie została wyróżniona jako „Marka Stulecia“.

MEWA jest liderem światowego rynku! W styczniu 2015 r. MEWA wydawnictwo Deutsche Standards po raz drugi nadało firmie MEWA tytuł lidera światowego rynku w obszarze serwisu czyściw.

www.mewa-service.pl