15. „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”

Tagi:

Odzież ochronna może uratować życie

Miliony ludzi ryzykują na świecie swoje zdrowie w czasie pracy. Według szacunków Światowej Organizacji Pracy (ILO) codziennie na skutek wypadków lub chorób spowodowanych wykonywana pracą umiera 6 000 osób. By zwrócić uwagę na tę kwestię, organizacja ta ogłosiła swego czasu „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“. 28 kwietnia 2017 dzień ten obchodzony jest już po raz piętnasty. 

Bezpieczeństwo w pracy usankcjonowane prawnie
Zagrożenia istniejące na stanowisku pracy mogą być różnego rodzaju: poparzenia kwasami, wysoka temperatura, płomienie i iskry, porażenie prądem czy obciążenia mechaniczne. Także stres psychiczny – spowodowany presją czasu lub obawą przed utratą pracy – w coraz większym stopniu staje się czynnikiem ryzyka. W Polsce istnieją w tym zakresie regulacje na różnych szczeblach, począwszy od Konstytucji i Kodeksu pracy, poprzez wytyczne branżowe, po regulaminy i przepisy zakładowe, których celem jest zapewnienie i poprawa ochrony zdrowia wszystkich zatrudnionych.

 

1 ILO, MEWA

Odzież ochronna chroni zdrowie pracownika, ale może także uratować życie

Analiza zagrożeń obowiązkiem każdego pracodawcy
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wszelkie zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinny być analizowane i dokumentowane. Wobec każdego takiego zagrożenia należy przedsięwziąć działania prewencyjne, które pozwolą je zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować. Podstawę stanowi tutaj dyrektywa UE nr 89/391/EWG. Działania te oparte są na następujących zasadach:

 • unikanie ryzyka,
 • ocena ryzyka, którego nie można uniknąć,
 • zapobieganie ryzyku u źródła,
 • dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka, (dotyczy głównie projektowania stanowisk pracy, wyboru wyposażenia roboczego) oraz metod produkcyjnych i metod  pracy,
 • prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej, obejmującej technikę,
 • organizację oraz warunki pracy, stosunki społeczne i wpływ czynników związanych ze środowiskiem pracy,
 • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej,
 • właściwe instruowanie pracowników.

Jak prawidłowo obchodzić się z odzieżą ochronną?
Odzież ochronna jest środkiem zapobiegawczym. Może ona chronić zdrowie pracownika, ale może mu także uratować życie. Dlatego też należy koniecznie uwzględnić następujące aspekty:

 • odzież ochronna musi być dokładnie dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy;
 • pracownicy muszą wiedzieć, jak mają prawidłowo nosić/stosować swoją odzież ochron ną;
 • odzież ochronna musi być prana i utrzymywana w dobrym stanie zgodnie z przepisami określonymi w odpowiednich normach;
 • każda zmiana dokonywana w odzieży ochronnej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Kto może w tym pomóc?
Ponieważ zagadnienia związane z odzieżą ochronną są bardzo kompleksowe i wymagają wielu nakładów, zalecane jest korzystanie z porad udzielanych przez konsultantów, takich jak np. specjaliści ds. bhp czy zapobiegania wypadkom przy pracy, działający w organizacjach branżowych. Przy doborze odpowiedniej odzieży ochronnej pomogą także usługodawcy oferujący tekstylia dla przemysłu. „Oferujemy doradztwo i testowanie odzieży ochronnej“, mówi Piotr Borowczyk, przedstawiciel firmy MEWA w Polsce. „Oferując kompleksową usługę, polegająca na praniu, utrzymaniu w dobrym stanie i naprawie czy też uzupełnianiu wyposażenia odzieży ochronnej, wspieramy naszych klientów i użytkowników w zakresie przestrzegania norm europejskich. To pozwala chronić pracowników i zarazem stanowi odciążenie dla pracodawcy.“

Więcej na temat odzieży ochronnej firmy MEWA:

https://www.mewa-service.pl/produkty/odziez-robocza/odziez-ochronna/

MEWA_Siegel_ENFirma MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 42 placówki, oferując odzież zawodową i ochronną, czyściwa tekstylne, wycieraczki do butów, absorpcyjne maty olejowe, jak też urządzenia do czyszczenia części w ramach pełnej obsługi. W uzupełnieniu można także zamówić z katalogu artykuły bhp oferowane pod marką „World Wide Work by MEWA“. 4700 pracowników obsługuje ponad 170 000 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2013 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 555 mln euro.

Założona w 1908 roku MEWA, jest dzisiaj czołowym producentem w segmencie tekstyliów przemysłowych. W listopadzie 2013 roku, w ramach Niemieckiej Nagrody za Zrównoważony Rozwój, MEWA wyróżniona została jako jedna z trzech najlepszych niemieckich firm (Top 3) w kategorii „Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“. Już w 2011 roku wydawnictwo Deutsche Standards przyznało firmie tytuł „Lidera Światowego Rynku”, a w 2013 roku firma ponownie została wyróżniona jako „Marka Stulecia“.

MEWA jest liderem światowego rynku! W styczniu 2015 r. MEWA wydawnictwo Deutsche Standards po raz drugi nadało firmie MEWA tytuł lidera światowego rynku w obszarze serwisu czyściw.

www.mewa-service.pl