Przejdź do treści

Firma dcs.pl przejmuje Centrum Alarmowe SMS i planuje jego rozwój

Firma informatyczna dcs.pl przejęła od Fundacji HighTech Rescue markę Centrum Alarmowe SMS i będzie świadczyła pod nią usługi jednostkom samorządu terytorialnego. Centrum Alarmowe SMS służy gminom, powiatom, starostwom, województwom do informowania mieszkańców o sytuacjach alarmowych czy wydarzeniach dziejących się na ich terenie. Może być wykorzystywany przez samorządy, służby publiczne, straż pożarną czy jednostki zarządzania kryzysowego. Dotychczas dcs.pl była operatorem technicznym tej usługi dla Fundacji – teraz przejmuje w całości jej prowadzenie i planuje pozyskiwanie kolejnych partnerów.

Usługa Centrum Alarmowego SMS (www.centrumalarmowesms.pl) została stworzona właśnie przez dcs.pl w 2010 roku i od tamtej pory firma ta była operatorem technicznym usługi, a Fundacja HighTech Rescue odpowiadała za stronę sprzedażową i obsługę posprzedażową. Centrum Alarmowe SMS jest narzędziem informacyjnym dla gmin, powiatów, starostw i województw w sytuacjach ekstremalnych (powodzie, burze, huragany, śnieżyce, prace drogowe na określonych odcinkach). Może być również wykorzystywane do informowania o wydarzeniach kulturalnych i imprezach plenerowych w danym regionie, jak również do wysyłania urzędowych powiadomień czy windykacji należności (np. przypomnienia o zaległych podatkach czy opłatach za wywóz śmieci). Powiadomienia są rozsyłane na numery telefonów komórkowych, które zostały zarejestrowane w systemie Centrum Alarmowego SMS. System może być wykorzystywany przez samorządy, służby publiczne, jednostki zarządzania kryzysowego, straż pożarną etc.

CASMS 1

„Ze względu na realizację strategii biznesowej oraz skupieniu się na głównych obszarach działalności Fundacji HighTech Rescue przekazaliśmy projekt Centrum Alarmowe SMS w ręce dcs.pl, co jest w sumie bardzo naturalnym krokiem, gdyż firma dcs.pl jest twórcą tego systemu oraz zajmuje się od lat jego bieżącą obsługą i utrzymaniem. Przez cały okres funkcjonowania Centrum nie wystąpiły żadne problemy techniczne i jesteśmy przekonani, że dcs.pl zapewni Centrum dalszy rozwój – mówi Anna Herman, Prezes Fundacji HighTech Rescue.

Obecnie z Centrum Alarmowego SMS korzystają m.in. powiaty: piaseczyński, wołomiński, płocki; gminy: Góra Kalwaria, Nowe Miasto, Dąbrówka, Poświętne, Stara Biała, Klembów czy Urzędy Gmin: Somianka, Branszczyk, Strachówka, Mochowo. Na bieżący rok firma dcs.pl planuje pozyskiwanie kolejnych jednostek samorządu terytorialnego oraz dalszy rozwój narzędzia, poprzez m.in. dodawanie nowych funkcjonalności.

dcs.pl istnieje od 1996 r., specjalizuje się w oferowaniu usług informatycznych dopasowanych do potrzeb klientów, realizując projekty programistyczne, wdrożeniowe, hostingowe i serwisowe m.in. dla dużych klientów bankowych, ubezpieczeniowych, farmaceutycznych, telekomunikacyjnych, ale również dla branży energetycznej i mediowej oraz firm z sektora MŚP.

Firma dostarcza oprogramowanie na zamówienie, tworzone na podstawie specyfikacji przygotowanych przez klientów lub na bazie specyfikacji opracowanych przez jej specjalistów. Jednym z głównych kierunków jej działalności jest opracowywanie i dostarczanie wyspecjalizowanych aplikacji realizujących kluczowe funkcje biznesowe oraz integrujących popularne kanały komunikacji. dcs.pl od lat jest partnerem Microsoft o statusie Gold i specjalizuje się w technologiach Microsoft, ale nie zamyka się na technologie open source, m.in. framework Django oparty na języku Python, PostgreSQL, Mongo DB czy Rabbit MQ, dzięki czemu może realizować projekty w technologiach, które są optymalne dla danej specyfiki projektu.

dcs.pl oferuje również narzędzia SaaS (Software as a Service) m.in. HostedSMS.pl, HostedWindows.pl, HostedExchange.pl, obsługę konkursów, aplikację eCzasPracy.pl czy usługę TwojaRecepcja.pl.

Firma dcs.pl oferuje i zapewnia wsparcie dla oprogramowania do wirtualizacji systemów informatycznych, m.in. Microsoft, Vmware, Proxmox, Red Hat, SUSE oraz Veeam i Vision Solutions. Dostarcza i wdraża wyspecjalizowane narzędzia dla działów IT, w tym takich producentów, jak: Idera (Embarcadero, Precise, Uptime), OpenText, Paessler, Print Manager czy Solgenia. Posiada wiele certyfikacji i autoryzacji upoważniających ją do dystrybucji najwyższej klasy oprogramowania na terenie Polski.