Przejdź do treści

Doppstadt pokaże na Targach IFAT rozwiązania w zakresie wodnej separacji odpadów i kruszyw

Nowy system zostanie zaprezentowany oficjalnie na światowych Targach Gospodarki Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami – IFAT, odbywających się w Monachium w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2016 r.

Separowanie, płukanie, odzyskiwanie – Gritbuster to nowa uniwersalna maszyna opracowana przez firmę Doppstadt, specjalizującą się w technice ochrony środowiska, we współpracy ze specjalistami od uzdatniania wody z partnerskiej firmy Siltbuster. System recyklingu płukanych mokrych odpadów kładzie kres stosowanej dotychczas uciążliwej i kosztownej metodzie przeróbki odpadów, takich materiałów jak materiały będące rezultatem czyszczenia ulicznych studzienek ściekowych, zamiatania ulic, czy też piasek lub żwir. Tajemnica rozwiązania polega na tym, iż Gritbuster do oddzielania niepożądanych materiałów w materiale wsadowym stosuje wodę i odzyskuje ją w zamkniętym obiegu do ponownego wykorzystania. Systemy maszyny Gritbuster pracują zatem niezależnie od dużych komór osadnikowych, są nie tylko stacjonarne, ale mogą też być wykorzystane mobilnie, szczególnie zaś nadają się do wykorzystania na budowach.

Szczególnie w przypadku mokrych odpadów, gdzie oddzielenie podawanego materiału według wielkości i gęstości było do tej pory trudne, metoda zastosowana w maszynie Gritbuster pozwala na osiąganie wysokiej wydajności w zakresie oddzielania, przy jednoczesnym ekologicznym wykorzystaniu zasobów, czyli wody jako medium oddzielającego.

Rozwiązania typu Gritbuster znajdują zastosowanie w:

  • płukaniu i oddzielaniu żwiru;
  • oddzielaniu odpadów powstałych podczas zamiatania ulic (do 100 ton dziennie);
  • płukaniu piasków filtracyjnych;
  • sortowaniu i oddzielaniu – zależnie od gęstości – większych i drobniejszych materiałów, stanowiących odpady budowlane lub rozbiórkowe.

Seria maszyn Gritbuster obejmuje dwa modele z różnymi metodami napełniania i pojemnościami:

  • maszyna Gritbuster WT-100 może być załadowywana bezpośrednio z zamiatarek samochodowych, osiągając przepustowość wynosząca do 15 ton na godzinę.
  • Gritbuster WT-250 przetwarza wstępnie odwodnione lub składowane odpady, które z pryzm ładowane są do maszyny przy pomocy np. ładowarki. Wydajność maszyny wynosi do 25 ton na godzinę.

Opłukane materiały rozdzielane są według gęstości, co daje materiał wyjściowy w doskonałym stanie – na przykład czysty żwir, piasek lub szlam, pozbawiony niepożądanych ciał obcych.

Obydwie maszyny działają na tej samej zasadzie: w całej instalacji do płukania i sortowania strumienia odpadów wykorzystywana jest czysta woda. Im czystsza na wyjściu jest woda stosowania do płukania, tym wyższa jest jakość produktów poddawanych recyklingowi. Ponieważ ilość wody, będącej do dyspozycji, nie jest nieograniczona, maszyna Gritbuster sama poddaje recyklingowi to medium rozdzielające: zintegrowane urządzenie do uzdatniania wody firmy Siltbuster zapewnia zamknięty obieg wody, który – niczym swego rodzaju perpetuum mobile – zasila proces recyklingu w stale czystą wodę.

Grupa Doppstadt

Powstała w 1965 r. firma rodzinna Doppstadt ma zakłady w Velbert, Wülfrath, Calbe, Wilsdruff oraz w Wiedniu, jak też w Rockville (stan Maryland/USA). Doppstadt obsługuje klientów w ponad 40 krajach na całym świecie poprzez sieć dystrybutorów, oferując wyspecjalizowane maszyny i urządzenia oraz kompletne rozwiązania w zakresie technologii procesów przetwórczych. Działalność Grupy Doppstadt koncentruje się w takich obszarach jak przetwarzanie odpadów (redukowanie ich objętości), recykling, paliwa stałe z biomasy, wytwarzanie gazu z biomasy (poprzez fermentację), oczyszczanie gleby, jak też pozyskiwanie i przetwarzanie piaski i żwiru. Firma ma również rozwiązania techniczne dla głównych obszarów rynkowych swojej działalności, oferując maszyny i urządzenia do rozdrabniania, przesiewania, separowania, mycia i płukania, przerzucania, mieszania i transportowania. Ferdinand Doppstadt, reprezentuje drugie już pokolenie, kierując wspólnie ze swoim zespołem grupą przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej.

Będąc firmą specjalizującą się w technice ochrony środowiska, Doppstadt opracowuje innowacyjne produkty wysokiej jakości. Każdy, kto zdecyduje się na produkt firmy Doppstadt, odnosi poza tym korzyści dzięki szerokiemu serwisowi: w oparciu o długoletnie praktyczne doświadczenie i kompetencje, pracownicy firmy Doppstadt służą radą i wsparciem, uwzględniając odpowiednie rozwiązania i potrzeby klientów.

 

Sprzedaż i serwis w Polsce:

Arcon Polska Sp. z. o.o.
Kontakt: Michał Sołśniak
Tel: +48 664 737 700
Email: solsniak@arcon.com.pl
02-867 Warszawa, ul. Baletowa 14