Przejdź do treści

Wzrost efektywności biznesu o 50%

Zespół Zarządców Nieruchomości wdrożył rozwiązanie IBM PureFlex System, które zapewnia najwyższą wydajność i niezawodność systemów biznesowych. Implementacja jest pierwszym krokiem w przekształcaniu firmy w nowoczesną, konkurencyjną i sprawnie zarządzaną organizację.

Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. jest największym podmiotem w Polsce (nie będącym spółdzielnią) zarządzającym nieruchomościami o bezkonkurencyjnym zasięgu terytorialnym. Firma posiada oddziały zarządzające nieruchomościami w 21 dużych miastach w Polsce oraz Oddział Energetyki Cieplnej (OEC). Odbiorcami usług są wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy, sektor publiczny, sektor komercyjny oraz właściciele indywidualni. Od grudnia 2012 spółka jest częścią międzynarodowej Grupy City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiektami w krajach Europy Środkowo–Wschodniej, między innymi nieruchomościami mieszkaniowymi, komercyjnymi oraz obiektami publicznymi.

Szukając drogi rozwoju

Zespół Zarządców Nieruchomości stanął przed wyzwaniem rozbudowy i skalowalności swojej infrastruktury. Wcześniejsze środowisko informatyczne firmy opierało się o 20 kilkuletnich maszyn, a podzespoły dyskowe stanowiły autonomiczne, odrębne bazy danych.

„Nasze zaplecze IT przestało odpowiadać na potrzeby biznesu. Mieliśmy około 30 instalacji baz danych, które funkcjonowały samodzielnie. Przez to odpowiedź na zapytanie ze strony biznesu oznaczało składanie danych ręcznie co zajmowało dużo czasu” – mówi Marcin Kolasa.

ZZN zdecydował się na rozbudowę i wirtualizację posiadanej infrastruktury, aby zapewnić bardziej efektywne i optymalne wykorzystanie zasobów dyskowych.

„Chcieliśmy uruchomić jedną wspólną platformę informatyczną dla całej organizacji. Do takiego zadania nasze maszyny, które pochodziły z 2008 i 2010 roku nie posiadały wystarczającej mocy. Dlatego postanowiliśmy poszukać nowego rozwiązania i zbudować środowisko od podstaw” – mówi Marcin Kolasa.

K3System dostarcza rozwiązanie

Przed wyborem rozwiązania i dostawcy, firma przeprowadziła analizę przedwdrożeniową na podstawie, której dokładnie określiła swoje potrzeby. Firma brała pod uwagę kilka rozwiązań, natomiast oferta IBM posiadała najszerszy zakres funkcjonalności w atrakcyjnej cenie. Spółka wybrała rozwiązanie IBM PureFlex System, które łączy zasoby obliczeniowe, pamięć masową, sieć oraz mechanizmy wirtualizacji i zarządzania w ramach jednego systemu. Partnerem wdrożeniowym została firma K3System posiadająca status IBM Premier Business Partner.

„Sprawdzaliśmy rozwiązania wielu firm, ale jedynie oferta przedstawiona przez K3System spełniała wszystkie nasze oczekiwania i była atrakcyjna cenowo. IBM PureFlex System był tym czego potrzebowaliśmy” – mówi Marcin Kolasa.

Na system bazodanowy spółka wybrała macierz IBM Storwize v3700. To przykład zaawansowanej pamięci masowej klasy podstawowej dla najbardziej wymagających organizacji. Dzięki implementacji spółka zapewniła nieograniczone możliwości bezpiecznego rozwoju infrastruktury przy jednoczesnym jej uproszczeniu. W poprzednim rozwiązaniu macierze, z których korzystała spółka były fizycznie i logicznie niezależne. Aby z nich korzystać należało za każdym razem logować się do oddzielnego systemu. Decydując się na wirtualizację firma połączyła wszystkie macierze w jeden logiczny podsystem dyskowy, którym można zarządzać z jednej konsoli.

„IBM Flex System to zupełnie nowa generacja technologii. W porównaniu z poprzednimi wersjami system ten oferuje większą wydajność i przepustowość, prawdziwie zintegrowaną pamięć masową opartą na sieci SAN klasy korporacyjnej oraz znacznie szersze możliwości konsolidacji i wirtualizacji. Przedsiębiorstwa na całym świecie stoją przed niepowtarzalną szansą wykonania skoku technologicznego, wyjścia poza systemy kasetowe i transformacji centrum przetwarzania danych – transformacji, która zapewni zintegrowane zarządzanie nie tylko serwerami i siecią, ale również pamięcią masową, a wszystko to na bazie technologii IBM Flex System” – mówi Krzysztof Sołtys, Key Account Manager, K3System Sp. z o.o.

Szybciej, lepiej, wydajniej

Wdrożenie rozwiązania IBM PureFlex System pozwoliło zredukować koszty i zwiększyć efektywność działań spółki. Zintegrowane środowisko poprawiło komunikację wewnętrzną i umożliwiło automatyzację wielu procesów.

„Najnowsze udoskonalenia techniczne wprowadzone w rozwiązaniu IBM PureFlex System umożliwiają szybsze wdrażanie systemów i upraszczają świadczenie usług w chmurze, a jednocześnie poprawiają ogólną efektywność całego środowiska informatycznego” – mówi Krzysztof Sołtys.

Dotychczas informacja rozproszona, gromadzona w kilku miejscach, uniemożliwiała złapanie właściwych danych na temat projektu i wykazanie jego kosztów oraz rentowności. Pracownicy korzystali z wielu baz, a informacje były udostępniane na żądanie.

„Obecnie informacja jest centralnie zarządzana i składowana w jednej bazie danych. Dostępna w czasie rzeczywistym, jednakowo dla wszystkich. W ten sposób nowy system zapewnia podejmowanie celniejszych decyzji na podstawie lepszych informacji, na wszystkich szczeblach zarządzania” – mówi Marcin Kolasa.

Tomasz Zdunek