Przejdź do treści

Polskie innowacyjne firmy w Dolinie Krzemowej

Tagi:

W dniach 16 – 21 listopada 2014 odbył się Polsko Amerykański Tydzień Innowacji (PATI), który miał miejsce w Los Angeles, Stanford oraz San Francisco. Wzięło w nim udział blisko 200 polskich firm a pośród nich również polski open source Mokio.org.

Organizatorem PATI było Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z partnerami instytucjonalnymi takimi jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Środowiska. Przedsięwzięcie to miało na celu promocję polskich osiągnięć i pomysłów biznesowych w dziedzinie wysokich technologii i szeroko pojętych innowacji. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali również przedstawiciele administracji amerykańskiej, w tym władze San Francisco i Los Angeles, a także przedstawiciele Departamentu Stanu i Departamentu Handlu.

Uczestnikami wydarzenia było blisko 200 polskich firm, których produkty lub usługi zostały ocenione jako innowacyjne, mające wysoki potencjał rozwoju również poza granicami naszego kraju. Jednym z projektów uczestniczącym w wydarzeniu był CMS MOKIO stworzony w dynamicznym języku programowania jakim jest Ruby. Mokio to jeden z nielicznych polskich projektów udostępniony użytkownikom jako Open Sourc. Charakteryzuje się prostotą działania, modułowością oraz szybkością co pozwala na spełnienie najważniejszych oczekiwań Klientów.

Uczestnicy wyjazdu na PATI mieli okazję brać udział w cyklu konferencji, debat oraz wykładów i wydarzeń towarzyszących, których celem było dalsze pogłębienie współpracy amerykańskich i polskich partnerów – przedstawicieli rządu, biznesu i nauki.

Celem inicjatywy było wzmocnienie wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego w którym powstaje wiele firm, produktów i usług mogących mieć szerokie zastosowanie również poza granicami naszego kraju.