Przejdź do treści

Przypominamy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Dlaczego o tym przypominamy? Ponieważ dzień będzie krótszy a od 31 sierpnia weszły w życie przepisy rozszerzające obowiązek noszenia odblasków po zmierzchu.

Każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych – taki zapis zawiera znowelizowana ustawa Prawa o ruchu drogowym. Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15. roku życia. Teraz został on rozszerzony na wszystkich pieszych, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Pieszy będzie mógł się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Osobom nie stosującym się do nowych przepisów grozi mandat od 20 do 500 złotych.

Uregulowanie to zapewne poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym o ile trafi to do świadomości pieszych (oraz innych osób, które znalazły się na drodze np. kierowca po opuszczeniu pojazdu i marszu do pobliskiego „lasku”, etc.) oraz będzie odpowiednio egzekwowane przez służby odpowiedzialne za porządek ruchu drogowego – powiedział Konrad Milewski – Zastępca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód w Gothaer.

Pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20-30 metrów. Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m. Co istotne, pieszy na drodze nie jest tak chroniony, jak kierowca w samochodzie, którego chronią pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne. Dlatego warto pamiętać nie aby mieć jakikolwiek odblask – ale o tym, aby mieć coś co będzie widoczne dla innych użytkowników drogi. Kierujący pojazdem ma wtedy czas, aby zobaczyć pieszego i wykonać manewr, który może zapobiec wypadkowi.

Nie używanie elementów odblaskowych przez pieszych automatycznie nie będzie przesądzało o odmowie odszkodowania, choć mogą być przypadki pomniejszenia odszkodowania o stopień przyczynienia się pieszego do wypadku. Każdy wypadek podlega indywidualnej ocenie – powiedział Konrad Milewski z Gothaer. – Jeśli jednak ustawodawca nałożył obowiązek używania elementów odblaskowych przez pieszych, to jest to identyczne jak np. obowiązek używania świateł w pojazdach – dodał.

Z danych komendy stołecznej policji wynika, że w zeszłym w samej tylko w Warszawie, doszło do ponad 1200 wypadków drogowych, w których zginęło 21 pieszych, a 140 zostało rannych.

Dlatego apelujemy – bądźcie Państwo ostrożni na drodze, szczególnie teraz gdy tak wcześnie zapada zmierzch.