Przejdź do treści

Szpital św. Rafała szkoli studentów z Holandii w zakresie nowoczesnych metod rehabilitacyjnych

14 października 2014 r. Szpital św. Rafała wraz ze stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska gościł grupę studentów fizjoterapii z Holandii. Celem wizyty było zaprezentowanie nowoczesnych metod wykorzystywanych w różnorodnych terapiach rehabilitacyjnych oraz fizjoterapii.

„Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z pokoleniem, które już w niedalekiej przyszłości będzie decydować o jakości świadczeń zdrowotnych, jest niewątpliwie istotnym elementem w procesie doskonalenia usług medycznych” – mówi Józefa Job, Dyrektor Szpitala św. Rafała.

Studenci przyjechali do Polski w ramach wycieczki zorganizowanej przez S.V. Tabula Rasa z Enschede w Holandii. Podczas wizyty odwiedzili Oddziały Rehabilitacji Neurologicznej, Neurochirurgii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie mogli zobaczyć proces leczenia i usprawniania pacjentów po ciężkich urazach i uszkodzeniach mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. W Centrum Rehabilitacji Dziennej goście obserwowali fizjoterapię pacjentów ambulatoryjnych.

W ramach wizyty studenci mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami z zespołem rehabilitacyjnym, porozmawiać z Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji, a także spróbować własnych sił w obsłudze urządzeń medyczno-fizjoterapeutycznych. Po zakończeniu części praktycznej odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska na terenie AWF Kraków.

Oprócz wymian studenckich Szpital św. Rafała czynnie uczestniczy w systemie kształcenia lekarzy specjalistów. Jako jednostka posiadająca akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Szpital św. Rafała prowadzi specjalizacje w dziedzinach anestezjologii i intensywnej terapii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.