Rynek Machine-to-Machine to już nie jest pieśń przyszłości. Ona dzieje się już teraz

Wywiad z Jarosławem Smulskim, Menedżerem ds. Badań IDC Polska na temat rynku Machine-to-Machine w Polsce.

Co to jest M2M/IoT i dlaczego warto się tym interesować?

Skróty te odnoszą się do stosunkowo nowego zjawiska i dotyczą platform wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami za pośrednictwem Internetu bez udziału człowieka (Machine to Machine oraz Internet of Things). Oczywiście samo zjawisko wymiany danych pomiędzy urządzeniami jest znane od dawna i wykorzystywane w automatyce przemysłowej czy w telemetrii. Obecnie przewiduje się ogromny wzrost skali tego zjawiska obejmującego rozmaite urządzenia zarówno z segmentu biznesowego jak i konsumenckiego, których są miliardy na świecie. Wiele firm analitycznych przewiduje duży wzrost wartości tego rynku. Według raportu IDC “Worldwide and Regional Internet of Things 2014-2020 Forecast” będzie to ponad 17% rocznie w ciągu następnych 5 lat. Wartość tego rynku wzrośnie do $7,1 biliona w 2020 roku z obecnego poziomu $1,7 biliona (1 bilion=1012).

Jakie dziedziny naszego życia technologia ta zmieni najbardziej?

Tak zwany ekosystem IoT obejmuje rozmaite produkty i usługi. Wartość tego rynku jest tak duża, ponieważ niektóre produkty znacznie wykraczają poza rynek IT. W ramach rynku IoT mówimy o następujących elementach: inteligentne (autonomiczne) oraz wbudowane moduły przesyłania danych, usługi przesyłu danych (telekomunikacyjne) oraz dedykowana infrastruktura dla IoT, aplikacje, bezpieczeństwo, oraz usługi projektowe, doradcze i wdrożeniowe (tzw. usługi profesjonalne). Przewiduje się, że do 2020 roku zostanie połączonych ok. 30 miliardów urządzeń. W Polsce pionierami wśród użytkowników systemów M2M stały się sektory: ochrony osób i mienia, transportu (zarządzanie flotą pojazdów), usług komunalnych i energetycznych oraz handlowy i finansowy. IDC przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat najmocniejszy bodziec dla dalszego rozwoju rynku M2M zapewni program instalacji „inteligentnych liczników” energii elektrycznej, a najciekawsze nowe produkty IoT pojawią się w domenie konsumenckiej – dotychczas mało rozwiniętej. Warto też wspomnieć o ciekawych zastosowaniach M2M w rolnictwie. Jest to sektor, który nie kojarzy się z zastosowaniem zaawansowanych technologii a jeżeli już to w negatywnym kontekście np intensywnej hodowli zwierząt lub upraw GMO. Okazuje się, że M2M/IoT można wykorzystać również do poprawy dobrostanu zwierząt w czasie hodowli.

Jaki potencjał tkwi w technologiach IoT dla przyszłych start-upów?

Start-upy odnoszą największe sukcesy na dynamicznie rosnących rynkach (przynajmniej dwucyfrowe wzrosty) oraz jeśli prognozowana wielkość tego rynku jest relatywnie duża (w skali świata mówimy tu przynajmniej o setkach milionów dolarów) Na rynku informatycznym przełomowe sytuacje, gdzie szeroko upowszechniają się jakieś technologie i jednocześnie znajdują masowych nabywców nie zdarzają się zbyt często. Właśnie taka szansa nadchodzi wraz IoT. Szczególnie dużej ilości przełomowych zastosowań należy się spodziewać w segmencie konsumenckim.

Czego będzie można się dowiedzieć na konferencji IDC M2M/IoT 17 września w Warszawie?

Wśród znakomitych mówców konferencji gościć będziemy m.in: Adama Jesionkiewicza, założyciela firmy Ifinity, która odpowiada za projekt Wirtualna Warszawa; Patryka Szymczaka, prezesa CloudYourCar — innowacyjnego rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów, czy Kelda Florczaka, twórcy systemu CowView i dyrektora GEA Farm Technologies, duńskiej firmy wdrażającej monitoring M2M w rolnictwie; oraz wielu innych mówców. Partnerami wydarzenia są firmy: Telit, T-Mobile, Orange i Acte.

O polskim rynku M2M

Machine-to-Machine (M2M) to już nie pieśń przyszłości ale prężny rynek wart ponad 680 mln PLN i rosnący w tempie ponad 20% rocznie (wg raportu IDC “Poland M2M Market 2013-2017 Forecast and Ecosystem Analysis”). Ekosystem M2M to świat autonomicznej komunikacji pomiędzy rosnącą liczbą urządzeń połączonych w przeróżne rodzaje sieci teleinformatycznych, przeważnie bezprzewodowych.

W Polsce, pionierami wśród użytkowników systemów M2M stały się sektory: ochrony osób i mienia, transportu (zarządzanie flotą pojazdów), usług komunalnych i energetycznych, handlowy i finansowy. IDC przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat najmocniejszy bodziec dalszego rozwoju dla rynku M2M zapewni program instalacji ‘inteligentnych liczników’ energii elektrycznej, a najciekawsze nowe produkty pojawią się w domenie konsumenckiej – dotychczas mało rozwiniętej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu