Przejdź do treści

Duża umowa spółki z małego parkietu: AEDES S.A. generalnym wykonawcą fabryki za 47,1 mln zł

AEDES S.A., notowana na rynku NewConnect krakowska spółka budowlana, zawarła umowę na dokończenie realizacji kolejnych etapów powstającej w Bytomiu fabryki wełny mineralnej PETRALANA. Wartość kontraktu wynosi ponad 47,1 mln złotych. Zleceniodawcą jest ABG sp. z o.o. – firma ze Śląska, działająca w sektorze paliw stałych.

Podpisany kontrakt stanowi kontynuację nawiązanej w sierpniu 2013 r. współpracy pomiędzy Firmami. Wtedy to AEDES S.A. pozyskał zlecenie o wartości 1,49 mln zł na wykonanie stanu zerowego hali oraz stanu surowego pomieszczeń biurowych, portierni i sprężarkowni.

Zgodnie z zapisami obecnej umowy, zadaniem Spółki będzie realizacja budowy wszystkich elementów inwestycji: budynku biurowego, hali produkcyjnej, rurociągu gazu koksowniczego oraz zewnętrznej instalacji teletechnicznej, wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie tych obiektów.

Zawarcie umowy z firmą ABG sp. z o.o. jest dla nas wyróżnieniem i potwierdzeniem wysokiej jakości dotychczas wykonanej pracy. Projekt ten jest także dla nas wyzwaniem pod względem złożoności robót. Wierzymy, że posiadane doświadczenie oraz nasze umiejętności przyczynią się do sprawnej realizacji projektu. Fabryka powinna być gotowa nie później niż w I kwartale przyszłego roku. Naszym zadaniem będzie przede wszystkim koordynacja całego procesu budowy. Jednocześnie nasi Pracownicy będą stanowili dodatkowy filar profesjonalnego nadzoru inwestycji.

Warto także podkreślić, iż zawarcie tej Umowy wskazuje na konsekwencję w realizacji zaktualizowanej niedawno strategii rozwoju. Zgodnie z nią, będziemy dalej poszukiwać nowych zleceń z zakresu budownictwa przemysłowego. – mówi Maciej Targosz, Prezes Zarządu AEDES S.A.

Nim rozpoczną się prace budowlane, AEDES S.A. dokona inwentaryzacji i przejęcia dotychczas wykonanych robót. Proces ten potrwa do końca września bieżącego roku. Zaś oddanie gotowej fabryki wełny zaplanowane zostało na 28. lutego 2015 roku.