Przejdź do treści

Strategiczny wywiad biznesowy

Wywiad biznesowy, odgrywający w światowym biznesie kluczową rolę, w Polsce cierpi na brak profesjonalnej kadry. Z uwagi na zainteresowanie polskiego biznesu wyszkolonymi specjalistami w zakresie pozyskiwania i analizowania informacji, Akademia Leona Koźmińskiego, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła na rynek nowy kierunek studiów podyplomowych „Strategiczny wywiad biznesowy”.

Firmy inwestując swoje zasoby żądają wymiernych korzyści, a pozyskiwanie informacji o otoczeniu rynkowym, przewidywanie posunięć kluczowych konkurentów, prewencyjne sprawdzanie wiarygodności kontrahentów, monitorowanie nowych trendów – jeśli jest realizowane przez dobrze wyszkolonych specjalistów – skutecznie zwiększa ich konkurencyjność.

Studia powstały pod patronatem międzynarodowej organizacji branżowej Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) z siedzibą główną w USA, która zrzesza kilka tysięcy praktyków z dziedziny wywiadu biznesowego z firm z całego globu reprezentujących wszystkie sektory gospodarki.

Zajęcia prowadzone są przez światowej klasy ekspertów i praktyków, wybitnych w swojej dziedzinie. – Przekazujemy wiedzę w formie interaktywnych zajęć wykorzystując symulacje i ćwiczenia, które z sukcesem praktykujemy za granicą. Słuchacze mają unikalną możliwość nabycia takich umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, które pozwolą im dołączyć do elitarnego grona specjalistów wywiadu biznesowego” – mówi dr Adam Kowalik, szef zespołu Strategicznego Wywiadu Rynkowego w polskim oddziale globalnej firmy doradczej EY, kierownik merytoryczny studiów.

Program został skonstruowany w sposób, który adresuje potrzeby firm z różnych branż oraz umożliwia słuchaczom zbudowanie przekrojowych kompetencji specjalisty wywiadu biznesowego, bez potrzeby dodatkowego doszkalania się.

Głównymi adresatami studiów są osoby, które budują lub chcą zbudować profesjonalną komórkę wywiadu biznesowego w firmie, kierujące lub chcące kierować samodzielnymi projektami wywiadowczymi, dostawcy informacji i analiz wywiadowczych (np. prywatnych firm wywiadowczych, dostawców informacji biznesowej, wywiadowni gospodarczych, firm infobrokerskich i innych). Skierowane są również do pracowników działów marketingu, strategii, analiz, rozwoju produktów, rozwoju biznesu, inwestycji, zakupów, sprzedaży, zasobów ludzkich chcących rozwinąć swój warsztat pracy o aspekty wywiadowcze, a także do osób, które wiążą swoją karierę z tą dziedziną.

Profesjonalny wywiad biznesowy jest na świecie faktem. Umiejętne pozyskiwanie i analizowanie informacji wywiadowczych o konkurentach, kontrahentach, dostawcach, sektorach gospodarki czy uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych jest w dzisiejszym biznesie kluczem do sukcesu, który posiada niewielu, a który pożądany jest przez wszystkich graczy na rynku. – Wykształceni na uczelniach zagranicznych według światowych standardów, wybitni praktycy i profesjonaliści przygotowali te studia tak, aby osoby, które je ukończą stały się cennymi specjalistami w dziedzinie wywiadu biznesowego, którzy na co dzień będą wspierać swoje firmy w budowaniu i zwiększaniu ich przewagi konkurencyjnej – komentuje dr Adam Kowalik.

Więcej informacji na stronie: http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/strategiczny-wywiad-biznesowy/o-studiach/