Przejdź do treści

Menedżerowie Libetu przejmują kontrolę nad spółką

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na finalizację wykupu menedżerskiego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wiodącego producenta kostki brukowej. Po tej decyzji Thomas Lehmann, Ireneusz Gronostaj i Jerzy Gabrielczyk przejmą kontrolę nad największym pakietem akcji spółki (30,06 proc.), który dotychczas znajdował się w posiadaniu funduszu private equity Innova Capital.

O planowanej transakcji spółka poinformowała w drugiej połowie kwietnia 2014 r. Niedługo później komplet wymaganych dokumentów trafił do UOKiK.

– Zgoda Urzędu przesądza o tym, że będziemy związani ze spółką w dłuższej perspektywie, dysponując największym pakietem akcji. Doskonale znamy zarówno branżę, jak i sam Libet. Jesteśmy przekonani o jego potencjale i chcemy konsekwentnie realizować przyjętą przez nas strategię – mówi Thomas Lehmann, Prezes Zarządu Libet S.A.

Libet od lat umacnia swoją pozycję na rynku kostki brukowej. Spółka koncentruje się na rozwoju oferty wysokomarżowych produktów Premium – do końca 2015 r. mają one odpowiadać za połowę przychodów firmy. Według szacunków PMR, w 2013 r. Libet odnotował wzrost udziału w tym segmencie z 32 do 34 proc. i jest dziś w nim niekwestionowanym liderem. Jednocześnie w tym samym okresie spółka zdołała zwiększyć udział w całym rynku kostki brukowej z 19 do 22 proc. i wyrównać tym samym poziom największego dotychczas konkurenta. Według raportu TNS Polska z maja 2014 roku, Libet jest najsilniejszą marką spośród największych marek na rynku.

Libet w 2013 r. zwiększył przychody o 5 proc. – do 220,0 mln zł – i istotnie poprawił wyniki na wszystkich poziomach rachunku wyników. Zysk EBIT wyniósł 15,6 mln zł, co oznacza wzrost o 85,6 proc. r/r, EBITDA sięgnęła 38,6 mln zł wobec 28,7 mln zł rok wcześniej, a zysk netto zamknął się na poziomie 6,1 mln zł – o 77,6 proc. wyższym niż w 2012 r.

Wyniki spółki w ostatnich latach i znaczące umocnienie jej pozycji rynkowej świadczą o słuszności przyjętych i wdrażanych założeń biznesowych. Z sezonu na sezon w naszej ofercie pojawia się coraz większa liczba nowych produktów, z których gros stanowią te z najwyższej półki oraz produkty innowacyjne, zmieniające postrzeganie produktów z betonu przez klientów. Dzięki temu nasza spółka się rozwija i wyznacza trendy na polskim rynku – tłumaczy Lehmann.

Zarząd zapowiada również program inwestycyjny, zakładający przejęcia zakładów kostki brukowej oraz kopalń żwiru, stanowiącego jeden z podstawowych surowców wykorzystywanych w produkcji.

– Cały czas analizujemy rynek pod kątem przejęć fabryk. Mamy na mapie Polski jeszcze kilka białych plam, które chcemy w najbliższych latach zlikwidować. Jednym z wielu naszych celów, jest zakup kopalń żwiru. Nie wykluczamy, że do pierwszych przejęć może dojść jeszcze w tym roku – dodaje Lehmann.

Zarząd spółki planuje finansować akwizycje poprzez leasing. Zgodnie z założeniami, przejmowane podmioty mają się same finansować z własnej działalności operacyjnej.