Przejdź do treści

Kolejny rok współpracy LINK4 i Kompanii Piwowarskiej

Są parki samochodowe, małe floty, większe i jest flota Kompanii Piwowarskiej. Za jej ubezpieczenie kolejny rok z rzędu odpowiada LINK4. Właśnie została przedłużona umowa pomiędzy obiema firmami.

Obecnie całość floty KP objęta jest ochroną ubezpieczeniową LINK4 nie tylko w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale również AC, Casco-Szyby i assistance. Kompania Piwowarska to lider branży piwowarskiej w Polsce. Pracownicy odpowiedzialni za dystrybucję przewożą dziennie nawet 31 tysięcy palet piwa do ponad 1100 lokalizacji. Flota Kompanii to ponad 1500 pojazdów, w tym ok. 200 to pojazdy ciężarowe pow. 3,5 tony.

Od początku współpracy obie firmy kładą duży nacisk na zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. LINK4 zaoferował m.in. fundusz prewencyjny, dzięki któremu powstał projekt „Świadomy Kierowca KP”, obejmujący swoim zasięgiem grupę wszystkich kierowców samochodów służbowych do 3,5 t, czyli 1300 osób.

Prowadzony w jego ramach program szkoleniowy obejmuje szkolenia z instruktorami w codziennym cyklu miejskim. Dostępne są również szkolenia w Sobiesław Zasada Centrum pod Poznaniem, które jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków doskonalenia jazdy w Europie. LINK4 jest partnerem tego ośrodka.

Poprzez szkolenia praktyczne i teoretyczne oraz zastosowanie telemetrii, udało się ukształtować świadomych kierowców, realizujących dotychczasowe plany przy mniejszym zużyciu paliwa i mniejszym stresie, co ma wpływ na szkodowość floty i w konsekwencji na koszty ubezpieczenia.” – mówi Konrad Owsiński, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Biznesowych w LINK4.

LINK4 wspiera także inne projekty w KP. Sfinansował m.in. informator kierowcy zgodny ze polityką flotową Kompanii. Jest on narzędziem wspomagającym kierowców w takich sytuacjach jak kolizja, wypadek, awaria. Dostarcza użytkownikowi wiedzy, jak postępować w takich sytuacjach i z kim się kontaktować, aby szybko uzyskać pomoc.

Jak mówi Katarzyna Orłowicz-Grzymkowska, manager floty KP: „Najważniejsze jest zaufanie do firmy ubezpieczeniowej, które zdobywa się bieżącą współpracą po wygranym przetargu ofertowym. Ważne jest, aby najlepsza cena ubezpieczenia, nie była jedyną dobrą rzeczą, jaka nas spotka ze strony ubezpieczyciela. Dlatego tak duże znaczenie ma dla nas wspólne zarządzanie ryzykiem.